Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Rachunek bankowy: 67913500080000041720000060, NIP: 811-12-53-228, tel: (48)3780048, fax: (48)3780175

 EU FUNDUSZE EUROPEJSKIE             

Spacer po Lipsku

Zapytanie ofertowe na demontaż nieczynnego komina stalowego

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko zaprasza do składania ofert na demontaż nieczynnego komina stalowego.

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka nieczynnego komina stalowego o wysokości ok. 44 m n.p.t. wraz z uprzednim uzyskaniem pozwoleń na wykonanie przedmiotowych czynności wynikających z przepisów prawa.

2. Demontaż komina należy wykonać zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów technicznych, prawa budowlanego i BHP.

3. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za prawidłowy demontaż obiektu oraz powstałe podczas robót ewentualne szkody.

4. Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji przedmiotowego obiektu.

5. Kryterium wyboru oferty:

Najniższa cena - zaproponowana cena wykonania usługi powinna zawierać rozliczenie odzyskanego z demontażu złomu.

5. Czas realizacji zlecenia:

Od dnia podpisania umowy do 30.04.2018 r.

6. Oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę wraz z numerem telefonu kontaktowego do osoby odpowiedzialnej za realizację zlecenia

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego i przyjmuje je bez zastrzeżeń

- oferowaną cenę netto i brutto za pełne wykonanie zlecenia.

7. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 23.02.2018 r. do godz. 12.00
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko z napisem:
„ROZBIÓRKA STALOWEGO KOMINA”

8. Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest Fabian Smaga. Kontaktować można się osobiście w budynku Urzędu Miasta i Gminy Lipsko pokój nr 20D lub telefonicznie pod numerem 48 3784 134 w godzinach pracy Urzędu.

9. Miasto i Gmina Lipsko zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Złożenie oferty nie jest wiążące dla Zamawiającego.

Oferenci, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Miasta i Gminy Lipsko z tytułu otrzymania niniejszego zapytania oraz przygotowania
i złożenia oferty na to zapytanie.

                                               

                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko

                                                                                         /-/ Jacek Wielorański

Zdjęcie komina 1

Zdjęcie komina 2

Zdjęcie komina 3

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Mapa Lipska targeoicon

Biuletyn Informacji Publicznej bipicon

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2019 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.