Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Rachunek bankowy: 67913500080000041720000060, NIP: 811-12-53-228, tel: (48)3780048, fax: (48)3780175

EU FUNDUSZE EUROPEJSKIE                                

Wybory Parlamentarne 2019
https://wybory.gov.pl/ 

urna

Spacer po Lipsku

Miasto i Gmina Lipsko kończy pracę nad zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ogłasza drugą turę konkursu planistycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta i gminy Lipsko

Władze Miasta i Gmina Lipsko w latach 2017- 2018 przystąpiły do zmiany obowiązujących na terenie miasta miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego celem dostosowania przeznaczenia terenów objętych planami do dzisiejszych realnych potrzeb miasta i jego mieszkańców. Procedurą zmiany objęto:

- teren osiedla mieszkaniowego przy ul. Soleckiej A;

- teren osiedla mieszkaniowego przy ul. Soleckiej B;

- tereny mieszkaniowo usługowe przy ul. Obrońców Chotczy;

- tereny mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej;

- tereny mieszkaniowo usługowe wzdłuż drogi powiatowej relacji Lipsko-Jelonek.

Chcąc przeprowadzić procedurę zmiany uchwalonej dokumentacji planistycznej z jaki największym udziałem społecznym Miasto i Gmina Lipsko przystąpiła do projektu „Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym”, którego główną ideą było zaproponowanie mieszkańcom różnych alternatywnych metod konsultacji społecznych, które pozwoliły na włączenie społeczności lokalnej w podejmowanie decyzji co do istotnych kwestii lokalnych mających realny, rzeczywisty wymiar przedkładający się na jakość życia mieszkańców gminy. W ramach realizacji projektu organizowano panele dyskusyjne, wizje lokalne w terenie, organizowano konkursy dla dzieci i młodzieży mające na celu zaangażowanie mieszkańców w proces kreowania przestrzeni w której żyją oraz zachęcenie do zasięgnięcia i wyrażania opinii zarówno w kwestiach bardzo małych i lokalnych jak i nieco szerszych tj. planowanie strategiczne obejmujące rozwój nieco większych obszarów tj. mieszkalno-usługowych oraz uświadomienie roli społeczności lokalnej w aktywnym kształtowaniu polityki przestrzennej.

Pierwsza edycja konkursu została rozstrzygnięta we wrześniu 2017 roku. Wynagradzając dzieci i młodzież za piękne prace konkursowe Władze Miasta i Gminy Lipsko wręczyły trzy nagrody główne za prace klasowe w formie bonów wycieczkowych o wartości 3.000zł każdy oraz nagrody wyróżnienia indywidualne o łącznej wartości 5.000 tyś zł.


          Dla tegorocznej edycji konkursu również przewidziano nagrody za prace klasowe w formie bonów wycieczkowych oraz nagrody rzeczowe dla indywidualnych konkursowiczów.

Druga edycja konkursu to nawiązanie do poprzedniej edycji konkursu związanej z zagadnieniami planowania przestrzennego. Tym razem dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych zmierzą się z opracowanymi projektami dokumentów planistycznych by na ich podstawie spróbować swoich sił projektując fragment miasta.

O nagrody w konkursie rywalizują ze sobą uczniowie szkół:

  1. Publiczna Szkoła PodstawowaLipsku.
  2. Zespół Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej
  3. Zespół Placówek Oświatowych w Długowoli Pierwszej
  4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Woli Soleckiej
  5. Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lipsku

Ze szczegółami konkursu dzieci i młodzież z gminy Lipsko została zapoznana na zorganizowanych na Sali konferencyjnej urzędu warsztatach planistycznych.

Na przestrzeni dwóch edycji projektu „Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym” Władze Miasta i Gminy Lipsko przeznaczyły w sumie 18.000 tyś zł na nagrody dla dzieci i młodzieży szkolnej w postaci bonów wycieczkowych oraz 10.000 tyś zł na nagrody rzeczowe.

W ramach odbytych spotkań z mieszkańcami gminy wypracowano projekty zmian dla obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obecnie Miasto i Gmina Lipsko jest na etapie kompletowania ostatecznych dla tej procedury dokumentów uzgadniających opracowane plany i z końcem 2018 roku przystąpi do podjęcia uchwał w celu przyjęcia nowych aktów planistycznych.

Dziękujemy Państwu za aktywny udział w procedurze planistycznej, wskazanie istotnych z Waszego punktu kwestii oraz aktywną współpracę w ramach rozwiązywania istotnych dla Nas wszystkich kwestii lokalnych.

 

o

q

111

234

567

2345t

eeee

eeeee

IMG 3637

IMG 3641

IMG 3645

IMG 3649

IMG 3653

IMG 3654

IMG 3673

p

rrr

t

v

 

x

z

wwwwwwww

 

Miasto i Gmina Lipsko oświadcza, iż na plakacie z ogłoszenia o publicznej uroczystości wręczenia nagród w konkursie „Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym” klauzulą informacyjną poinformowano uczestników o przetwarzaniu danych osobowych w postać wykonania fotorelacji z uroczystość umieszczając na plakacie/informacji o rozdani nagród poniższą informację :

„W ramach uczestnictwa w publicznej uroczystości wręczenia nagród w konkursie „Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym”Pani/Pana dane/ dane Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celach związanych z publiczną uroczystością wręczania nagród w konkursie „Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym”. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych/ danych Pani/Pana dziecka jest konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie Gminy i jej organów, oraz innych przepisów w szczególności ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz Ogólnego Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych („RODO”). Uczestnicząc w uroczystości wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych oraz danych Pani/Pana dziecka”

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko z siedzibą przy ul. 1 Maja 2, 27 300 Lipsko
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz Ogólnego Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych („RODO”)

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celu.

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

Przetwarzanie Pani/Pana danych //danych Pani/Pana dziecka może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych /danych Pani/Pana dziecka, usunięcia po upływie wskazanych okresów oraz prawo żądania ich sprostowania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 860 70 86

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Mapa Lipska targeoicon

Biuletyn Informacji Publicznej bipicon

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2019 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.