Miasto i Gmina Lipsko kończy pracę nad zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ogłasza drugą turę konkursu planistycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta i gminy Lipsko

Władze Miasta i Gmina Lipsko w latach 2017- 2018 przystąpiły do zmiany obowiązujących na terenie miasta miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego celem dostosowania przeznaczenia terenów objętych planami do dzisiejszych realnych potrzeb miasta i jego mieszkańców. Procedurą zmiany objęto:

- teren osiedla mieszkaniowego przy ul. Soleckiej A;

- teren osiedla mieszkaniowego przy ul. Soleckiej B;

- tereny mieszkaniowo usługowe przy ul. Obrońców Chotczy;

- tereny mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej;

- tereny mieszkaniowo usługowe wzdłuż drogi powiatowej relacji Lipsko-Jelonek.

Chcąc przeprowadzić procedurę zmiany uchwalonej dokumentacji planistycznej z jaki największym udziałem społecznym Miasto i Gmina Lipsko przystąpiła do projektu „Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym”, którego główną ideą było zaproponowanie mieszkańcom różnych alternatywnych metod konsultacji społecznych, które pozwoliły na włączenie społeczności lokalnej w podejmowanie decyzji co do istotnych kwestii lokalnych mających realny, rzeczywisty wymiar przedkładający się na jakość życia mieszkańców gminy. W ramach realizacji projektu organizowano panele dyskusyjne, wizje lokalne w terenie, organizowano konkursy dla dzieci i młodzieży mające na celu zaangażowanie mieszkańców w proces kreowania przestrzeni w której żyją oraz zachęcenie do zasięgnięcia i wyrażania opinii zarówno w kwestiach bardzo małych i lokalnych jak i nieco szerszych tj. planowanie strategiczne obejmujące rozwój nieco większych obszarów tj. mieszkalno-usługowych oraz uświadomienie roli społeczności lokalnej w aktywnym kształtowaniu polityki przestrzennej.

Pierwsza edycja konkursu została rozstrzygnięta we wrześniu 2017 roku. Wynagradzając dzieci i młodzież za piękne prace konkursowe Władze Miasta i Gminy Lipsko wręczyły trzy nagrody główne za prace klasowe w formie bonów wycieczkowych o wartości 3.000zł każdy oraz nagrody wyróżnienia indywidualne o łącznej wartości 5.000 tyś zł.


          Dla tegorocznej edycji konkursu również przewidziano nagrody za prace klasowe w formie bonów wycieczkowych oraz nagrody rzeczowe dla indywidualnych konkursowiczów.

Druga edycja konkursu to nawiązanie do poprzedniej edycji konkursu związanej z zagadnieniami planowania przestrzennego. Tym razem dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych zmierzą się z opracowanymi projektami dokumentów planistycznych by na ich podstawie spróbować swoich sił projektując fragment miasta.

O nagrody w konkursie rywalizują ze sobą uczniowie szkół:

  1. Publiczna Szkoła PodstawowaLipsku.
  2. Zespół Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej
  3. Zespół Placówek Oświatowych w Długowoli Pierwszej
  4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Woli Soleckiej
  5. Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lipsku

Ze szczegółami konkursu dzieci i młodzież z gminy Lipsko została zapoznana na zorganizowanych na Sali konferencyjnej urzędu warsztatach planistycznych.

Na przestrzeni dwóch edycji projektu „Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym” Władze Miasta i Gminy Lipsko przeznaczyły w sumie 18.000 tyś zł na nagrody dla dzieci i młodzieży szkolnej w postaci bonów wycieczkowych oraz 10.000 tyś zł na nagrody rzeczowe.

W ramach odbytych spotkań z mieszkańcami gminy wypracowano projekty zmian dla obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obecnie Miasto i Gmina Lipsko jest na etapie kompletowania ostatecznych dla tej procedury dokumentów uzgadniających opracowane plany i z końcem 2018 roku przystąpi do podjęcia uchwał w celu przyjęcia nowych aktów planistycznych.

Dziękujemy Państwu za aktywny udział w procedurze planistycznej, wskazanie istotnych z Waszego punktu kwestii oraz aktywną współpracę w ramach rozwiązywania istotnych dla Nas wszystkich kwestii lokalnych.

 

o

q

111

234

567

2345t

eeee

eeeee

IMG 3637

IMG 3641

IMG 3645

IMG 3649

IMG 3653

IMG 3654

IMG 3673

p

rrr

t

v

 

x

z

wwwwwwww

 

Miasto i Gmina Lipsko oświadcza, iż na plakacie z ogłoszenia o publicznej uroczystości wręczenia nagród w konkursie „Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym” klauzulą informacyjną poinformowano uczestników o przetwarzaniu danych osobowych w postać wykonania fotorelacji z uroczystość umieszczając na plakacie/informacji o rozdani nagród poniższą informację :

„W ramach uczestnictwa w publicznej uroczystości wręczenia nagród w konkursie „Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym”Pani/Pana dane/ dane Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celach związanych z publiczną uroczystością wręczania nagród w konkursie „Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym”. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych/ danych Pani/Pana dziecka jest konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie Gminy i jej organów, oraz innych przepisów w szczególności ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz Ogólnego Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych („RODO”). Uczestnicząc w uroczystości wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych oraz danych Pani/Pana dziecka”

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko z siedzibą przy ul. 1 Maja 2, 27 300 Lipsko
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz Ogólnego Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych („RODO”)

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celu.

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

Przetwarzanie Pani/Pana danych //danych Pani/Pana dziecka może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych /danych Pani/Pana dziecka, usunięcia po upływie wskazanych okresów oraz prawo żądania ich sprostowania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 860 70 86