Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Rachunek bankowy: 67913500080000041720000060, NIP: 811-12-53-228, tel: (48)3780048, fax: (48)3780175

EU FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Spacer po Lipsku

INFORMACJA O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W związku ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lipsko, wynikających m.in. ze zmian zasad segregowania odpadów oraz rozstrzygnięcia  przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, nastąpiła konieczność podwyższenia dotychczasowych stawek opłat za odbiór  i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Rada Miejska
w Lipsku Uchwałą nr V/42/2019 z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, przyjęła nowe wysokości stawek.

W związku z powyższym począwszy od dnia 1 marca 2019 roku  na terenie Miasta
i Gminy Lipsko obowiązywać będą nowe stawki w/w opłaty w wysokości:     

  

-         10,00 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;  

-        20,00 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.  

Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji (równej iloczynowi nowej stawki opłaty i liczby osób podanych w deklaracji zamieszkujących daną nieruchomość).

W przypadku, gdy na nieruchomości zmieniają się dane mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiana sposobu gromadzenia odpadów), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

Jednocześnie informujemy, że Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku nr LIII/369/2018
z dnia 10 września 2018r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zostały wprowadzone nowe terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 2019r. w/w opłatę należy uiszczać w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i
15 listopada.
Płatności można dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Lipsko,
u sołtysów, lub przelewem na rachunek bankowy   nr : 67 9135 0008 0000 0417 2000 0060 .

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Mapa Lipska targeoicon

Biuletyn Informacji Publicznej bipicon

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2019 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.