Dofinansowanie zadania pod nazwą "Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Lipsko w roku 2019"

Urząd Miasta i Gminy Lipsko informuje, iż przygotowywany jest wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania pod nazwą: ,,Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Lipsko w roku 2019’’.

Dofinansowanie z WFOŚiGW obejmuje koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Nie obejmuje kosztów odtworzenia zdemontowanych elementów np. nowych pokryć dachowych.

Mieszkańcy miasta i gminy Lipsko, którzy na terenach swych nieruchomości posiadają wyroby zawierające azbest i zamierzają je w 2019 roku usunąć, mogą zgłaszać chęć skorzystania z dofinansowania.

Zgłoszenie powinno zawierać:

-        imię i nazwisko właściciela, zarządcy lub użytkownika nieruchomości,

-        adres obiektu,

-        ilość i rodzaj posiadanych wyrobów zawierających azbest w kilogramach lub – jeżeli dotyczy to płyt dachowych w m2 lub kilogramach - z zaznaczeniem czy wyroby azbestowe są już zdemontowane i składowane na terenie nieruchomości czy też będzie wymagany demontaż tych wyrobów.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 28 lutego 2019 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko pokój nr 24. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (48) 3784135.

Druki wniosku do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko (pokój 24) lub poniżej:

Wniosek o przyznanie dofinansowania