Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Rachunki bankowe: 679... kliknij, NIP: 811-12-53-228, tel: (48)3780048, fax: (48)3780175

EU FUNDUSZE EUROPEJSKIE    urna  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020    

Spacer po Lipsku

Portal mapowy

System Informacji Przestrzennej Lipsko

SIP LIPSKO

SIP - informacje

Serwis informacyjny

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI

W dniu 1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stali się właścicielami gruntów.

Jakie nieruchomości podlegają przekształceniu?

Przekształcenie obejmie grunty zabudowane na cele mieszkaniowe, przez które należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Ile zapłacę za przekształcenie?

Nie będzie już dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Za przekształcenie zapłacisz 20 rocznych opłat przekształceniowych. Opłaty te odpowiadają wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste jaka obowiązywałaby w 2019 roku.

Przykład: Jeżeli płaciłeś dotychczas z tytułu użytkowania wieczystego opłatę roczną w wysokości 50 zł/rok, to twoja opłata przekształceniowa będzie wynosić 1000 zł, płatne do 31 marca każdego roku po 50 zł w ciągu najbliższych 20 lat (opłatę za 2019 rok wnosi się wyjątkowo do 29 lutego 2020 r.).

Uwaga! Możesz też wpłacić wszystkie 20 opłat przekształceniowych jednorazowo – płatność "z góry".

Jeżeli zdecydujesz się na jednorazową opłatę przekształceniową i dokonasz wpłaty do 31 października 2019 r. otrzymasz bonifikatę określoną uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku wynoszącą 90 %.

Bonifikata przysługuje osobom, którzy nie posiadają jakiegokolwiek zadłużenia z tytułu użytkowania wieczystego oraz z tytułu podatku od nieruchomości wobec Miasta i Gminy Lipsko związanego z nieruchomością będącą przedmiotemprzekształcenia

Przykład: Opłata przekształceniowa 1000 zł - 90 % = 100 zł

Czy wysokość opłaty może być zmieniana?

Opłata może zostać zwaloryzowana wskaźnikami publikowanymi przez GUS – wskaźnikiem inflacyjnym do czasu opracowania wskaźnika zmian cen nieruchomości.

Jakie formalności dotyczą przekształcenia?

W terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia otrzymasz od Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko zaświadczenie potwierdzające przekształcenie użytkowania wieczystego we własność nieruchomości.

Na Twój wniosek zaświadczenie otrzymasz w ciągu 4 miesięcy, natomiast na wniosek uzasadniony potrzebą sprzedaży lokalu, w ciągu 30 dni (zaświadczenie wydane na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 50 zł).

Takie samo zaświadczenie otrzyma sąd rejonowy (wydział Ksiąg Wieczystych) i dokona odpowiedniego wpisu.

Jeżeli nie skorzystasz z płatności jednorazowej (wraz z zastosowaną bonifikatą), zgodnie z ustawą, zaświadczenie będzie stanowiło podstawę wpisu roszczenia o opłatę w dziale III księgi wieczystej twojej nieruchomości. Od wniosku właściciela o wykreślenie takiego roszczenia w sądzie wieczystoksięgowym pobiera się stałą opłatę w wysokości 250 zł.

Więcej informacji dotyczących przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko, pok. 20 D lub pod numerem telefonu 48 3784 134.

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko

         /-/ Jacek Wielorański

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Mapa Lipska targeoicon

Biuletyn Informacji Publicznej bipicon

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2020 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.