Informacja dla rolników - wiosenne przymrozki

             W związku z wystąpieniem na terenie Miasta i Gminy Lipsko w dniu 16 kwietnia i 8 maja 2019 roku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozków wiosennych , Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko informuje o możliwości złożenia przez producentów rolnych których uprawy uległy uszkodzeniu przez w/w zjawisko wniosków o oszacowanie powstałych szkód.

Wnioski o oszacowanie szkód należy składać w terminie do 31 maja 2019 roku w sekretariacie Urzędu.

Formularz wniosku można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko - pokój Nr 24, lub ze strony internetowej Urzędu www.lipsko.eu

Do wniosku należy dołączyć:

1.Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok.

2.Kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) księga stada/paszporty.

Wniosek o szacowanie szkód.doc

                                                                                                     Burmistrz

                                                                                              Miasta i Gminy Lipsko

                                                                                               /-/ Jacek Wielorański