Informacja dla przedsiębiorców planujących inwestycje na terenie gminy Lipsko

Teren miasta i gminy Lipsko jest obszarem inwestycyjnym Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN zarządzanym przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A w Warszawie. Głównym celem działania TSSE jest wzrost aktywności gospodarczej terenów, które uważane są za słabiej rozwinięte ekonomicznie, poprzez wykorzystanie istniejących walorów inwestycyjnych tych obszarów oraz rozwój więzi kooperacyjnych w strefie i jej bezpośrednim otoczeniu.

Więcej informacji na temat możliwości inwestycyjnych na naszym terenie w załączonej broszurze informacyjnej:

Broszura informacyjna

oraz na stronie internetowej: www.tsse.arp.pl/

plakat