Projekt "Stawiamy na młodych!"

Szanowni Państwo,

Consultor Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie „Stawiamy na młodych!” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt skierowany jest do osób niezarejestrowanych w urzędach pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), które nie uczestniczą w kształceniu
i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1, w tym:
- 6 osób niepełnosprawnych ,
- 6 osób zamieszkujących na obszarze Lokalnego Programu Rewitalizacji,
- 10 osób zamieszkujących (wg Kodeksu cywilnego) powiat kozienicki, gm. Kozienice, powiat Radom, m. Radom.
Projekt realizowany będzie na terenie następujących powiatów województwa mazowieckiego, z pow.: radomskiego, lipskiego, zwoleńskiego,kozienickiego (gmina Kozienice) oraz powiatu Radom (gmina Radom).

Projekt "Stawiamy na młodych!" (pdf)