Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Rachunek bankowy: 67913500080000041720000060, NIP: 811-12-53-228, tel: (48)3780048, fax: (48)3780175

 EU FUNDUSZE EUROPEJSKIE     Informacje wyborcze w wyborach do PUE 26 maja 2019r   

Spacer po Lipsku

SESJA RADY MIEJSKIEJ - 27.05.2011

Zapraszam na obrady sesji Rady Miejskiej w Lipsku kadencji 2010-2014 które odbędą się w dniu
27 maja 2011r (piątek) o godzinie 10.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko i proponuję następujący porządek:

Rada Miejska

 w Lipsku

Znak:RM.0002.7.2011

Sz. P.

a/a

 

 

Zapraszam na obrady sesji Rady Miejskiej w Lipsku kadencji 2010-2014 które odbędą się w dniu 27 maja 2011r (piątek) o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy                   w Lipsku i proponuję następujący porządek:

 

 

 1. 1.Otwarcie obrad sesji.
 2. 2.Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad sesji
 3. 3.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy na temat działalności w okresie od 21 kwietnia 2011r. do 27 maja 2011r.
 4. 4.Zapytania i interpelacje radnych.
 5. 5.Informacja na temat funkcjonowania placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Lipsko w roku szkolnym 2010/2011.
  1. a)Wystąpienie Kierownika Referatu Oświaty
  2. b)Dyskusja
 6. 6.Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a)zatwierdzenia taryfy stanowiącej zestawienie cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków przez Samorządowy Zakład Budżetowy Usług Komunalnych w Lipsku,
  2. b)ustalenia górnych stawek i zasad odpłatności za usługi w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Lipsko
  3. c)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu na realizację zadania:„Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej nr 1905W Leszczyny-Lipsko na odcinku Huta -Lipsko, dł. 8+840 km I etap Ratyniec-Lipsko w km 6+550 – 11+330 dł. 4+780 km z segregacją ruchu i zapewnieniem bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu”.
  4. d)Zmian w budżecie Miasta i Gminy Lipsko na rok 2011
 7. 7.Zapytania i wnioski sołtysów.
 8. 8.Wolne wnioski.
 9. 9.Sprawy różne.
 10. 10.Zamknięcie obrad sesji.

 

Część oficjalna z okazji Dnia Samorządowca

 

Przewodniczący Rady

 

       Marek Łata 

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Mapa Lipska targeoicon

Biuletyn Informacji Publicznej bipicon

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2019 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.