Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Słonecznej 21 w Lipsku – przypomnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Miasta i Gminy Lipsko.

  1. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 49,00 m2, usytuowany na parterze w budynku położonym w Lipsku przy ul. Słonecznej 21
  2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 120 000,00 zł
  3. Przetarg odbędzie się w dniu 08 września 2020 r. o godzinie 09.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko przy ul. 1 Maja 2.
  4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 12 000,00 zł. Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 04.09.2020 r.
  5. Dodatkowe informacje dot. przetargu można uzyskać pod nr tel. (48) 3784 134.

Pełny tekst ogłoszenia z dnia 24.07.2020 r.