Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko dot. NSP 2021

Niedziela spisowa 19.09.2021

Tylko do 30 września 2021 roku trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spisowi podlegają wszyscy mieszkańcy gminy Lipsko zameldowani na stałe oraz czasowo przebywające na jej terenie. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Chcąc zapewnić większą dostępność do biura spisowego dla mieszkańców gminy Lipsko, którzy do obecnej chwili jeszcze nie zostali spisani, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Lipsko oraz rachmistrzowie będą pełnić dyżur w dniu 19 września 2021 roku (niedziela) w kilku miejscach na terenie gminy Lipsko, tj.

- w świetlicy wiejskiej w Śląsku

- w świetlicy wiejskiej w Katarzynowie

- w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krępie Kościelnej

- w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Maruszowie

W tych miejscach w godzinach 08.00 – 14.00 każdy będzie miał możliwość spełnienia obywatelskiego obowiązku i spisania się. Aby się spisać niezbędny będzie numer PESEL wszystkich osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Jednocześnie informujemy, że podstawową metodą udziału w spisie jest wypełnienie formularza na stronie www.spis.gov.pl. Osoby starsze mogą prosić dzieci lub najbliższych o pomoc w wypełnieniu aplikacji spisowej w Internecie.

Osób, które nie mają komputera z Internetem i które wolą mieć wsparcie rachmistrza, powinny zadzwonić na Infolinię Spisową pod nr tel. 22 279 99 99 i postępować zgodnie z komunikatami. Podczas spisu powszechnego informacje zbierane są również przez rachmistrzów spisowych. Jeśli skontaktuje się z nami rachmistrz, nie możemy odmówić mu przekazania danych! Można także zgłosić się do Urzędu Miasta i Gminy Lipsko i dokonać samospisu z pomocą członków Gminnego Biura Spisowego codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Jeżeli ktoś z Państwa chciałby umówić się z rachmistrzem na dokonanie spisu, może ten fakt zgłosić w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko pod nr telefonu 48 3784 134. Wystarczy podać swoje dane, a pracownik Urzędu przekaże prośbę rachmistrzowi.

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko

/Gminny Komisarz Spisowy

/-/ Jacek Wielorański