BURMISTRZ MiG LIPSKO ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW NA SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE NOWYCH ZASAD POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko zawiadamia , że w dniach od  13 do 23 listopada 2012 roku odbędą się  spotkania informacyjne (zebrania) z mieszkańcami Miasta i Gminy Lipsko.

Tematem spotkań informacyjnych (zebrań) będzie zapoznanie mieszkańców z nowymi zasadami postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi w gospodarstwach domowych.

Nowe prawa i obowiązki zarówno na właścicieli nieruchomości jak i na samorządy gminne zostały nałożone przez znowelizowaną ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu i czystości w gminach. Zgodnie ze znowelizowaną w/w ustawą nowy system postępowania z odpadami komunalnymi obligatoryjnie zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 roku. 

Terminarz spotkań informacyjnych (zebrań) z mieszkańcami Miasta i Gminy Lipsko w sprawie gospodarki odpadami 

Lp.

Miejsce spotkania informacyjnego (zebrania) - Lokal

Termin spotkania informacyjnego (zebrania)

Uczestnicy spotkań informacyjnych (zebrań): Mieszkańcy m. Lipsko oraz sołectw

Uwagi

1.

Świetlica – Śląsko
(w budynku byłego Przedszkola).

13.11.2012

Godz. 1700

1.Śląsko

2.Poręba

3.Tomaszówka

Ul. Jadwinów

4.Gruszczyn

 

2.

OSP - Maruszów

14.11.2012 r

Godz. 1600

1.Maruszów

2.Helenów

Kostusin

3.Walentynów

 

3.

OSP- Długowola

14.11.2012 r

Godz. 1800

1.Długowola I

2.Długowola II

3.Józefów

 

4.

Była Szkoła Podstawowa
w  Wiśniówku

16.11.2012 r

Godz. 1600

1.Wiśniówek

2.Leopoldów

 

5.

OSP – Krępa Kościelna

16.11.2012 r

Godz. 1800

1.Krępa Kościelna

2.Krępa Górna

3.Zofiówka

4.Ratyniec

5.Borowo

6.Huta

7.Leszczyny

8.Maziarze

9. Boży Dar

 

6.

 Budynek byłej Szkoły Podstawowej
w Szymanowie

19.11.2012 r

Godz. 1600

1.Szymanów

2.Gołębiów

3.Dąbrówka

4.Jelonek

5.Jakubówka

 

7.

Świetlica – Lipa Miklas (budynek byłej Szkoły Podstawowej
w Lipie Miklas)

19.11.2012 r

Godz. 1800

1.Babilon

2.Lipa Miklas

3.Lipa Krępa

4.Małgorzacin

5.Nowa Wieś

6.Lucjanów

 

8.

Świetlica
w Katarzynowie

20.11.2012 r

Godz. 1600

1.Katarzynów

2.Wola Solecka II

 

9.

OSP- Wola Solecka I

20.11.2012 r

Godz. 1800

1.Wola Solecka I

2.Wólka-Wola Solecka

 

10.

Lipsko – Lipskie Centrum Kultury

23.11.2012 r godz.1700

1. Lipsko