Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Spacer po Lipsku

Serwis informacyjny

Pytanie:

To jest list z zapytaniem wysłanym z http://lipsko.eu/ przez: śmieć <>
witam
Proszę o udzielenie mi i innym informacji na temat odbioru śmieci ,odpadów czy jak to się
inaczej nazywa z terenu gminy lipsko .chodzi mi o równe traktowanie ,taki sam dostęp do
usług publicznych jaki mają mieszkańcy miasta lipsko a mieszkańcy gminy .dlaczego
z miasta odpady komunalne(bytowe) są odbierane dwa razy w msc a z terenu gminy
tylko raz.opłata jest taka sama dla wszystkich a obsługa inna.mi śmierdzi z kosza dwa
razy dłużej za te same pieniądze .czym ja się różnie od ludzi z miasta -chyba że ja to
ten inny sort .Proszę o odpowiedz z uzasadnieniem prawnym dlaczego tak się dzieje.

Odpowiedź:

Szanowni Państwo,

ustalając częstotliwość odbioru odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Lipsko kierowano się kilkoma przesłankami. Podstawowa sprawa, to sprawa kosztów. Do tej kwestii podchodziliśmy racjonalnie, nie chcąc przede wszystkim zwiększać obciążeń mieszkańców związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należało przy tym brać pod uwagę, że w/w system zorganizowany przez Gminę, zgodnie z prawem docelowo, musi się bilansować tzn. ma działać w taki sposób, aby wpływy z opłat pokrywały związane z nim wydatki .

Z obsługą systemu odbioru odpadów związany jest transport odpadów, który niewątpliwie ma kluczowy wpływ na koszty realizacji usługi, za którą Gmina musi zapłacić przedsiębiorcy wykonującemu to zadanie. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż teren Gminy (czyli nasze sołectwa) jest rozległy, w związku z tym odbiór odpadów wymaga od przedsiębiorców przebycia sporej ilości kilometrów, samo miasto Lipsko ma z kolei charakter zabudowy zwarty i powierzchniowo niewielki. Zatwierdzając harmonogram Gmina była także zobligowana do przestrzegania zapisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości, która w art. 6r ust. 3b narzuca w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej na terenie miasta. W przypadku gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne może być rzadsza.

Nadmieniam jednocześnie, że wszystkie uchwały dotyczące systemu gospodarki odpadami przed ich przyjęciem przez Radę Miejską w Lipsku w listopadzie 2012 roku dotyczące m.in. częstotliwości, sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych były z mieszkańcami Miasta i Gminy Lipsko konsultowane na licznych spotkaniach informacyjnych.

Zapewniam, że Państwa uwagi i zastrzeżenia dotyczące prowadzonego systemu gospodarki odpadami są dla mnie ważne i kluczowe, dlatego kwestia m.in. częstotliwości odbioru odpadów komunalnych będzie stanowiła przedmiot dyskusji przy organizowaniu najbliższego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Lipsko.

Pozdrawiam. Jacek Wielorański.

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2020 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.