Otwarte Strefy Aktywności

W ramach pierwszej wybudowano Otwarte Strefy Aktywności w Lipsku przy ulicach: Zwoleńska 16A, 1 Maja/J.Śniadeckiego i Partyzantów 6 (teren przy przedszkolu).

Wariant podstawowy – 2 obiekty, wariant rozszerzony – 1 obiekt w Lipsku przy ulicach: Zwoleńska 16A, 1 Maja/J.Śniadeckiego i Partyzantów 6. Ogółem wartość zapłaconych faktur od początku realizacji zadania inwestycyjnego: 114 734,40 zł w tym z środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 56 368,00 zł. Zadanie zakończony 08.03.2019 r. Zakupiono i zamontowano między innymi 18 urządzeń sportowych do ćwiczeń na świeżym powietrzu dla osób dorosłych, 3 urządzenia o charakterze sprawnościowym dla dzieci, ławki, stojaki rowerowe, kosze i regulaminy.

Znamy też  wyniki tegorocznego naboru Programu OSA. Miasto i Gmina Lipsko otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 77 600zł na budowę Otwartych Stref Aktywności w wariancie rozszerzonym w Maruszowie i Krepie Kościelnej oraz w wariancie podstawowym na stadionie miejskim w Lipsku. Zaplanowano zakup m.in. 18 urządzeń sportowych do ćwiczeń dla osób dorosłych, 6 urządzeń o charakterze sprawnościowym dla dzieci, ławek, stojaków rowerowych, koszy i regulaminów.
Całkowity koszt zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji 155 345,46 zł.

osa4