Budowa stacji regazyfikazji LNG

Rozbiórka budynku byłej kotłowni. Miasto i Gmina Lipsko wydzierżawiło Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. na okres 10 lat nieruchomość zlokalizowaną przy ul. Przemysłowej w Lipsku zabudowaną budynkiem dawnej kotłowni ZEC. Przekazanie nieruchomości jest ściśle związane z planami Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddziału Zakładu Gazowniczego w Warszawie dotyczącymi budowy na tym terenie stacji regazyfikazji LNG wraz z infrastrukturą techniczną.  Zgodnie z podpisaną umową dzierżawy przedmiotowego terenu Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. zobowiązana jest w pierwszej kolejności do wykonania rozbiórki budynku byłej kotłowni oraz budynku administracyjnego wraz z niwelacją i uporządkowaniem terenu. Wstępna koncepcja realizacji inwestycji przez Spółkę przewiduje, że na nieruchomości zlokalizowane zostaną zbiorniki magazynowe LNG, parownice produkcyjne, stacja gazowa (m.in. reduktorownia, nawanialnia) zbiornik wody ppoż. i hydrofornia.
Stacja będzie służyć m.in. do dostarczania gazu do odbiorców znajdujących się w strefie przy ul. Przemysłowej oraz w dalszej części do rozbudowy sieci gazowej w mieście Lipsko.

zec3