Fundusze Europejskie

Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko - 12.06.2018 r.

FE IS RGB 1

Miasto i Gmina Lipsko informuje, że rozpoczęły się prace budowlane wykonywane w ramach realizacji projektu o nazwie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.

Na chwilę obecną, inaczej niż początkowo planowano, prace wykonywane są przy drodze gminnej w miejscowości Babilon. Do końca maja 2018 roku wykonano ponad 1100 mb. sieci kanalizacyjnej oraz 30 przecisków pod drogą gminną. W najbliższym czasie rozpocznie się budowa drugiego odcinka kanalizacji sanitarnej w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 747 w miejscowości Lipa Miklas.

 

kanalizacja Lipsko 1

kanalizacja Lipsko 2

kanalizacja Lipsko 3