Fundusze Europejskie

Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko - 19.11.2019 r.

FE IS RGB 1

Zrealizowano drugie, pod względem wielkości środków finansowych, zadanie w historii Miasta i Gminy Lipsko - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko”. Wartość projektu określona w umowie to 6 291 521,09 zł. Wartość przyznanego dofinansowania z środków Unii Europejskiej 3 260 849,34 zł. W ramach inwestycji wykonano blisko 11 km sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipsko, Lipa Miklas, Babilon, Lipa Krępa, Sewerynów. Około 550 mieszkańców wymienionych miejscowości zostanie podłączonych do nowej sieci. Inwestycja jest kolejnym etapem działań samorządu Miasta i Gminy Lipsko w zakresie gospodarki wodno – ściekowej. W poprzedniej perspektywie finansowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zmodernizowano oczyszczalnie ścieków w Lipsku, która będzie obsługiwać wybudowaną kanalizację sanitarną.

1

2

3

20191115 075042

20191118 081838

20191115 075114