Fundusze Europejskie

Realizacja projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w gminie Lipsko

"Miasto i Gmina Lipsko, z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizuje projekt pn. Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w gminie Lipsko. Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja  3-ch budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w gminie Lipsko, tj:
a)    budynku świetlicy wiejskiej w  Katrzynowie,
b)    budynku świetlicy wiejskiej w Wiśniówku
c)    budynku świetlicy wiejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Krępie Kościelnej.
Część budynku użytkowana przez OSP w Krępie Kościelnej  stanowi koszty niekwalifikowane.

Budynki te, ze względu na ich stan techniczny, dotychczas użytkowane były nieregularnie w ograniczonym zakresie. Celem tego projektu jest, przeprowadzenie  ich termomodernizacji w zakresie spełniającym standardy  izolacyjności cieplnej  budynków  na 2021 r., określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z  dn. 05 lipca 2013 (Dz. U. 2013 poz. 926 zm. Dz. U. 2015 r. poz. 1422) i przywrócenie ich mieszkańcom tych i okolicznych wsi do stałego użytkowania.  Termomodernizacja budynków pozwoli na  zmniejszenie zapotrzebowania energii na ich cele grzewcze i oświetlenie, a tym samym wpłynie na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.

 Projekt obejmuje:
1) docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę okien i drzwi zewnętrznych   o pow. 3 326 m2
2) wymianę 48 szt. okien wraz z 41 szt nawiewników na szczelne o współcz.  przewodz. ciepła  U= 0,9 W /(m*K )    o ogólnej pow. 153,9 m2
3) wymianę 11 szt drzwi zewnętrznych na szczelne o współcz. przewodz. ciepła  U= 0,9 W /(m*K )  o ogólnej pow. 44,6 m2
4) Instalację centralnego systemu c.w.u. w bud. w Katarzynowie
5) Instalację centralnego systemu  c.o. w 3-ch  budynkach , w tym instalację  39 grzejników wraz z termostatami,
6) Instalację 4-ch  pomp ciepła powietrze/woda w 3-ch budynkach  o łącznej mocy 50,7 kW
7) Instalację paneli fotowoltaicznych na dachu budynku w Katarzynowie o mocy 2,07 kW
8) wymianę we wszystkich budynkach tradycyjnego oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne LED
Wartość projektu to: 1 378 171,00 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej 976 093,17 zł

Wkład własny Miasta i Gminy Lipsko: 402 077,83 zł "

plakattermo