Ochrona Ludności

ZAGROŻENIA ZIMOWE

Zima jest szczególną porą roku. Zagrożenia z nią związane, jak np. długotrwałe, intensywne opady śniegu mogą paraliżować całe regiony. Do tego niska temperatura, która stanowi realne zagrożenie szczególnie dla osób dotkniętych problemem bezdomności. Zdarza się jednak, że ofiarami są także osoby starsze, mieszkające samotnie, czy chore, ale również osoby, które zasnęły na dworze będąc pod wpływem alkoholu. Często ich życie zależy od naszej reakcji. Od tego, czy wybierzemy numer alarmowy i powiadomimy odpowiednie służby o osobach potrzebujących pomocy. Nie bądźmy obojętni! Nie bójmy się dzwonić! Średnio w sezonie zimowym (dane z ostatnich czterech lat) umiera około 90 osób. Ubiegłej zimy było 111 ofiar mrozu. Nasza reakcja może sprawić, że ta liczba będzie mniejsza, że kogoś uda się uratować.

Dzwońmy pod numer alarmowy 112, jeżeli posiadamy informacje o osobach potrzebujących pomocy.

Poniżej:

1. Infografika opracowana przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa z przeglądem najważniejszych zagrożeń zimowych (RCB- państwowa jednostka budżetowa podległa Prezesowi Rady Ministrów, zapewniająca obsługę Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawach zarządzania kryzysowego oraz pełniąca funkcję krajowego centrum zarządzania kryzysowego powołana na mocy ustawy z dnia 26 kwietnia 2007
o zarządzaniu kryzysowym. Do zadań RCB należy m.in.: tworzenie katalogu zagrożeń i ich monitorowanie w celu zminimalizowania ich ewentualnych skutków)
.

zagrozenia

2. Link do strony Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na której znajduje się Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia działających w województwie mazowieckim (w każdym województwie przygotowane są miejsca, w których osoby potrzebujące pomocy mogą się ogrzać
i przenocować w mroźne dni oraz zjeść ciepły posiłek).

https://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/polityka-spoleczna/pomoc-dla-bezdomnych/9069,Pomoc-dla-osob-bezdomnych-na-terenie-wojewodztwa-mazowieckiego.html

Ponadto Miasto i Gmina Lipsko informuje, że prace związane z prowadzeniem akcji zimowej 2017-2018 będą wykonywane na wszystkich ulicach miasta oraz na drogach gminnych przez Samorządowy Zakład Budżetowy Usług Komunalnych w Lipsku. przy pomocy:

- ciągnika z pługiem odśnieżnym i rozrzutnikiem Pronar Tl30 szt. 1

- koparko - ładowarki szt. 1

- równiarki szt. 1

- ciągnika z rozsiewaczem oraz pługiem do odśnieżania chodników szt. 1.

Wywóz śniegu odbywać się będzie tylko w przypadku zaistnienia takiej konieczności transportem będącym na stanie zakładu.

Odśnieżanie dróg gminnych odbywać się będzie w pierwszej kolejności na drogach, na których kursują autobusy oraz na pozostałych na telefoniczne zlecenie pracownika Urzędu Miasta i Gminy.