Ochrona Ludności

Ostrzeżenie o złej jakości powietrza

W załaczeniu Ostrzeżenia o złej jakosci powietrza na obszarze województwa mazowieckiego- informacje otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Ostrzeżenie 1 stopnia o złej jakośi powietrza dla pyłu zawieszonego PM 10

Ostrzeżenie 1 stopnia o złej jakośi powietrza dla pyłu zawieszonego PM 2,5