Ochrona Ludności

Ferie zimowe- ,,Bezpieczna droga do celu"

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko informuje o możliwości sprawdzenia autokaru przed wyjazdem dzieci na ferie. Wnioski można składać do Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Lipsku  na adres:

„Komenda Powiatowa Policji w Lipsku
ul. Spacerowa 31a
Referat Ruchu Drogowego”

lub telefonicznie, pod nr tel. 48  3784 210  lub 46 48  3784 200

Kontrole odbywać się będą w miejscowości Maruszów zatoczka autobusowa ( droga krajowa 79-143,4 km), Ciepielów Stacja Paliw Lenard (droga krajowa 79-121,7 km).

Do tego by podróż dziecka autobusem była bezpieczna, w znacznym stopniu mogą się przyczynić rodzice i opiekunowie, którzy powinni m.in.:

-poznać przewodnika - od kiedy działa firma, na jaką skalę działa, czy zapewnia odpowiednie ubezpieczenie i zastępczy transport w przypadku awarii;

-apelować do policjantów ruchu drogowego lub funkcjonariuszy ITD o skontrolowanie pojazdu, którym dziecko będzie podróżowało oraz jego kierowcy;

-wezwać Policję, jeśli tylko stan techniczny pojazdu (łyse opony, popękane szyby, wyciek oleju) lub zachowanie kierowcy (wyczuwalna woń alkoholu, bełkotliwa mowa) budzą wątpliwości.