Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Spacer po Lipsku

Portal mapowy

System Informacji Przestrzennej Lipsko

SIP LIPSKO

SIP - informacje

Serwis informacyjny

Ochrona Ludności

Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym

Prawdą będzie stwierdzenie, że w lokalnym rolnictwie z roku na rok jest coraz bezpieczniej. Świadczą o tym statystyki wypadkowe, z których wynika, że rolnicy rzadziej ulegają wypadkom. Tendencja spadkowa dotycząca liczby wypadków w rolnictwie widoczna jest już od kilku lat.

Liczba wypadków zmniejsza się, ponieważ wzrasta świadomość rolników na temat zagrożeń w gospodarstwach rolnych. Rolnicy częściej i chętniej biorą udział w działaniach prewencyjnych organizowanych przez jednostki samorządowe. Zwiększeniu bezpieczeństwa przyczyniają się także fundusze europejskie, które pozwalają rolnikom na rozwój gospodarstw rolnych i zakup nowych, bezpieczniejszych maszyn rolniczych.

Należy mieć na uwadze, że wypadki są i nie da się ich w zupełności wyeliminować, ale wspólnie można pracować nad tym, aby zdarzeń tych było coraz mniej, a ich skutki nie powodowały trwałych następstw u rolników. Jeżeli już dojdzie do wypadku w gospodarstwie rolnym, należy pamiętać, aby zgłosić go niezwłocznie do KRUS. Niedopełnienie tego obowiązku może mieć wpływ na ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku.

Po wieloletniej obserwacji można stwierdzić, że najczęściej do wypadków dochodzi z winy samego rolnika. Najczęstszą i wciąż powtarzającą się przyczyną wypadków jest nieusunięcie zbędnych przedmiotów z przejścia, zły stan nawierzchni podwórek czy nie uprzątnięte ciągi komunikacyjne.

Statystycznie najczęściej wypadki zdarzają się na terenie posesji gospodarstw rolnych (podwórko), w pomieszczeniach gospodarczo – inwentarskich, magazynach i składowiskach oraz na polach i łąkach. Z roku na rok zmniejsza się liczba wypadków w budynkach i pomieszczeniach gospodarczo – inwentarskich. Prawdopodobnie wynikiem takiego stanu rzeczy jest wciąż malejąca liczba gospodarstw rolnych zajmujących się produkcją zwierzęcą, spowodowana nieopłacalnością tej gałęzi produkcji. Ponadto zagrożenia wynikające z technicznych warunków pracy w gospodarstwach zaczynają odgrywać mniejszą rolę niż czynnik ludzki.

Do wypadków w gospodarstwach rolnych najczęściej dochodziło z powodu:
- złego stanu podwórek – ciągów komunikacyjnych (śliskie, grząskie, nierówne, nieuprzątnięte),
- nieuwagi, dekoncentracji, rutyny, pośpiechu,
- niewłaściwego sposobu wykonywania czynności, złej organizacji pracy,
- złego stanu technicznego maszyn i urządzeń,
- nieprawidłowo wykonanych i użytkowanych drabin i schodów.

Należy więc pamiętać, żeby jadąc do gospodarstwa rolnego mieć na uwadze zalecenia prewencyjne oraz szkolenia, aby poprawić własne bezpieczeństwo i osób postronnych.

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2020 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.