ORGANIZACJE SPOŁECZNE

Związek Strzelecki "STRZELEC. Organizacja Społeczno - Wychowawcza:

orzeOrganizacja społeczno wychowawcza działająca od 1993r. Skupia 68 członków, głównie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Stzrelcy działają w oparciu o roczny plan działania, który uwzględnia cykliczne szkolenia oraz zajecia praktyczne. Więcej informacji znjdziecie Państwo na stronie: http://zsstrzelec.republika.pl/

Związek Harcerstwa Polskiego:

Komenda Hufca im. Bohaterów Chotczy, istniejąca od 1956r. zrzeszajaca 150 członków, która organizuje corocznie szereg imprez o charakterze ponadgminnym.

Zarząd Oddziału Miejsko - Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP:

Skupia w 5 jednostkach OSP (Długowola, Krępa Kościelna, Maruszów, Wola Solecka Lipsko )i liczy blisko 150 członków. Strażacy ochotnicy czynnie wspierają straż zawodową w ratowaniu życia i mienia mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko. Współpracują z Komendą Popwiatową PSP i Zarządem Oddziału Powiatowego Związku OSPRP w Lipsku.

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze:

Zarząd Oddziału w Lipsku organizuje wczasy krajowe i zagraniczne, wycieczki szkolne na terenie kraju, także rajdy, biwaki, kolonie, konkursy o tematyce krajoznawczo-turystycznej.

Uczniowskie Kluby Sportowe:

Uczniowski kluby sportowe: Lipsko, Długowola, Krępa Kościelna.