RadarI

W dniu 31 marca 2017 roku w godzinach 12:00-14:00 w lokalu „Pod Pretekstem – Mars” przy ul. Zwoleńskiej 4 w Lipsku odbyło się pierwsze Spotkanie warsztatowe z cyklu „RADAR” w ramach projektu „Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

LogoRadarICelem realizowanego w 2017 roku projektu są konsultacje uchwalonej dokumentacji planistycznej w rejonie ul. Soleckiej, Gospodarczej i Obrońców Chotczy oraz drogi powiatowej relacji Lipsko-Jelonek w mieście i gminie Lipsko.