ZAGOSPODAROWANIE

Mieszkalnictwo:

Na obszarze gminy w dziedzinie tej obserwuje się przyrost liczby mieszkań, wzrost powierzchni użytkowej mieszkań, wzrost przeciętnej liczby izb w mieszkaniu, wzrost liczby mieszkań na 1000 ludności, poprawę standardu mieszkań.

W mieście i gminie Lipsko w roku 2016 istniało ok. 4 100 mieszkań o ok. 16 tys. izb i ok. 316 tys. m kw. pow. użytkowej. Ilość mieszkań na 1000 ludności zamyka się w liczbie 362. Główną formą zabudowy w gminie jest budownictwo indywidualne.

Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie ścieków:

Zaopatrzenie w wodę:

Na terenie miasta i gminy Lipsko funkcjonują trzy ujęcia wody ze stacjami wodociągowymi, z których, poprzez sieć wodociągów publicznych, woda dostarczana jest do gospodarstw domowych.

Z ujęcia wody w Lipsku korzystają mieszkańcy Lipsko oraz mieszkańcy miejscowości: Lipa Miklas, Lipa Krępa, Babilon, Jelonek.

Z ujęcia wody w Katarzynowie korzystają mieszkańcy miejscowości: Katarzynów, Wola Solecka Druga, Wola Solecka Pierwsza, Wólka, Gołębiów, Szymanów, Dąbrówka oraz mieszkańcy ulic: Wola Cukrowa, Wiejska, Sosnowa w Lipsku

Z ujęcia wody w Józefowie korzystają mieszkańcy miejscowości: Józefów, Długowola Pierwsza, Długowola Druga, Maruszów, Walentynów, Daniszów, Władysławów, Wiśniówek, Gruszczyn, Śląsko, Poręba oraz mieszkańcy ul. Jadwinów w Lipsku.

Ponadto, miejscowość Helenów zaopatrywana jest w wodę z wodociągu publicznego z ujęciem w gminie Solec nad Wisłą.

W perspektywie najbliższych lat planowana jest budowa stacji wodociągowej w Leszczynach oraz dalsza rozbudowa sieci wodociągowej (miedzy innymi w miejscowościach: Śląsko, Lucjanów, Leopoldów, Boży Dar, Borowo, Huta, Leszczyny, Maziarze)

Kanalizacja sanitarna:

W roku 2016 zmodernizowano gruntownie oczyszczalnię ścieków komunalnych w Lipsku. Obiekt oczyszcza ścieki komunalne pochodzące z terenu Lipska (dostarczane systemem sieci kanalizacyjnej), ścieki pochodzące z działających na terenie Lipska zakładów przemysłowych – głównie zakładów przetwórstwa żywności oraz ścieki dowożone do punktu zlewnego taborem asenizacyjnym. Systemem odbioru ścieków za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej objętych jest ok. 95% mieszkańców Lipska. Odbiorem ścieków taborem asenizacyjnym zajmuje się na terenie gminy Samorządowy Zakład Budżetowy Usług Komunalnych w Lipsko oraz kilka podmiotów prywatnych.

W roku 2018 realizowana będzie rozbudowa sieci kanalizacyjnej o przyległe do Lipska miejscowości, między innymi: Lipa Miklas, Lipa Krępa, Babilon, Sewerynów

Gospodarka cieplna:

Funkcjonująca w Lipsku sieć grzewcza zaopatrująca miasto w ciepło jest w trakcie modernizacji, w wyniku której do chwili obecnej powstały 3 kotłownie na olej opałowy.
W imieniu miasta od sezonu grzewczego 2009 ciepłownictwem zarządza Samodzielny Zakład Budżetowy Usług Komunalnych w Lipsku - jednostka budżetowa Miasta i Gminy Lipsko.

Układ komunikacyjny:

Podstawowymi ciągami drogowymi, na których opiera się sieć komunikacyjna gminy Lipsko są:
- droga krajowa nr 79 Warszawa - Kozienice - Zwoleń - Sandomierz,
- droga wojewódzka nr 747 Iłża - Lipsko - Solec n.Wisłą.

mapka

Drogi te w miejscu skrzyżowania stanowią podstawowy układ sieci ulicznej miasta Lipska. Ponadto pełnią funkcje tranzytowe, ogólne, miejskie, lokalne oraz dojazdowe. Układ komunikacyjny wzbogaca dodatkowo sieć dróg powiatowych. Łączna długość dróg o nawierzchni twardej na terenie miasta i gminy Lipsko wynosi ok. 100 km.
Układ komunikacyjny wzbogaca ponadto 7 stacje benzynowe - 4 w mieście, 1 w sołectwie Gołębiów, 1 w sołectwie Helenów (m. Kostusin), 1 w sołectwie Walentynów. Istnieją również stacje do zasilania pojazdów gazem propan-butan w ilości 3 szt.