Harmonogram odbioru odpadów z terenu miasta i gminy Lipsko w miesiącach lipiec - grudzień 2021r.

HarmMiasLipGrudz20121 1

HarmMiasLipGrudz20121 2