Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Spacer po Lipsku

Serwis informacyjny

Godziny pracy Urzędu w Wigilię i Sylwestra

Informujemy, że dn. 24.12.2019 Urząd pracuje od godziny 730 do 1200 oraz w dn. 31.12.2019 Urząd pracuje od 730 do 1200

Odpady komunalne. Nowe, obowiązujące od 1 stycznia 2020r, stawki opałat, termin składania nowych deklaracji

Szanowni Mieszkańcy,

W dniu 6 września 2019r. weszła w życie obszerna zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach czyli aktu prawnego regulującego m. in. główne zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.

Można powiedzieć, że ustawa wprowadziła ponownie „rewolucję” w dotychczas obowiązujących zasadach. Od października 2019r. wszyscy właściciele nieruchomości mają obowiązek zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lipsko. Oznacza to, że właściciel nieruchomości nie ma już możliwości oznaczenia w deklaracji, że odpady zbierane są na nieruchomości w sposób nieselektywny. W sytuacji, gdy właściciel nie wypełni niniejszego obowiązku naliczona zostanie podwyższona opłata w wysokości ustalonej przez Radę Miejską w Lipsku tj. 48 zł miesięcznie od osoby.

Zmienia się też termin składania nowych deklaracji - w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. W związku z tym właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, za wyjątkiem śmierci mieszkańca. Jeżeli zmniejszenie spowodowane jest śmiercią mieszkańca, przyjęcie deklaracji możliwe jest w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

W nowej deklaracji zawarta została także informacja o posiadaniu na terenie nieruchomości kompostownika. Oznacza to, że jest możliwe zastosowanie częściowego zwolnienia
w opłacie, dla mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady. Kwota zwolnienia w naszej Gminie wynosi  2,00 zł na mieszkańca miesięcznie. Zachęcamy więc do zagospodarowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach, co wpłynie na obniżenie ponoszonych opłat, a także pozwoli zmniejszyć strumień odpadów komunalnych.

Wszystkie te zmiany zostały uwzględnione w nowych wzorach deklaracji, które będą obowiązywać od nowego 2020 roku.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwalone w styczniu 2019r. nie zapewnią pokrycia w 2020r. wydatków związanych z funkcjonowaniem powyższego systemu. Zgodnie z przepisami gmina nie może dopłacać do gospodarki odpadami, co oznacza że powinien się on samofinansować.

By zrównoważyć wydatki i dochody z tym związane, w dniu 25 listopada 2019r. Rada Miejska w Lipsku uchwaliła nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2020r.

Nowe, obowiązujące od 1 stycznia 2020r. stawki opłat wynosić będą:

  • 14,00zł miesięcznie od mieszkańca (stawka podstawowa),

  • 12,00zł miesięcznie od mieszkańca (stawka dla właścicieli nieruchomości domów jednorodzinnych), którzy zaznaczą w deklaracji, że kompostują bioodpady.

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020r., pozostają bez zmian, tj:

  • za I kwartał do dnia 15 marca danego roku;

  • za II kwartał do dnia 15 maja danego roku;

  • za III kwartał do dnia 15 września danego roku;

  • za IV kwartał do dnia 15 listopada danego roku.

Opłatę można uiszczać w kasie Urzędu, u inkasenta lub przelewem.

UWAGA: w związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze 82 9135 0008 0000 0417 2000 0760.

Wpłaty pozostałych należności (podatek, opłata skarbowa, i inne) należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.

W związku z nowymi stawkami właściciel nieruchomości nie ma obowiązku składania nowych deklaracji, chyba że będzie chciał skorzystać z częściowego zwolnienia w opłacie
z tytułu posiadania na nieruchomości kompostownika (powyższe dotyczy wyłącznie nieruchomości jednorodzinnych).

Od 1 stycznia 2020 roku, mając na względzie rosnące w tym zakresie zapotrzebowanie, wprowadzona została do odbioru bezpośrednio spod nieruchomości dodatkowa frakcja odpadów tj. popiół lub żużel z palenisk domowych. Odpady te będzie można przygotować do odbioru trzykrotnie w sezonie grzewczym, wg otrzymanego harmonogramu odbioru odpadów. Popiół lub żużel można też przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego przy ul. Soleckiej 88. Zaopatrzenie się w worki lub pojemniki na popiół, podobnie jak w przypadku odpadów zmieszanych, będzie należało do właścicieli nieruchomości. W związku z tym, kontenery na popiół lub żużel rozstawione na terenie miasta Lipsko zostaną usunięte z początkiem nowego 2020 roku.

Jednocześnie informujemy, że od 1 stycznia 2020r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych będzie świadczyć Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Lipsku przy ul. Soleckiej 88.

 Załączniki:

  1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe (nowy wzór).
  2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Styczeń - czerwiec 2020.
  3. UCHWAŁY: Uchwała Nr XVII/89/2019, Uchwała Nr XVII/90/2019, Uchwała Nr XVII/91/2019, Uchwała Nr XVII/96/2019

 

UTW - zaproszenie na wykład z cyklu: MEDYCYNA NA CODZIEŃ - 12 grudnia 2019 r godz. 11:00

ZAPROSZENIE

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego

zaprasza swoich studentów na wykład z cyklu:

MEDYCYNA NA CODZIEŃ

HIGIENA PSYCHICZNA

Termin wykładu: 12 grudnia 2019 r godz. 11oo

Miejsce: Sala widowiskowa LCK

Po wykładzie tradycyjny opłatek z udziałem zespołu „POWIŚLACY” z Solca nad Wisłą

Godz. 17oo Wernisaż wystawy malarstwa studentów UTW

Biblioteka Pedagogiczna

Uroczystość wręczenia Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

W dniu 27 listopada 2019r. o godz. 12 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Lipsku odbyła się wspaniała uroczystość wręczenia Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanych przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, dla par które przeżyły wspólnie w małżeństwie pięćdziesiąt i więcej lat.

1

IMG 0950 IMG 0953

GALERJA ZDJĘĆ <DALEJ>

Komunikat PSZOK - wznowienie przyjmowania jednorodnych odpadów komunalnych

PSZOK logoUrząd Miasta i Gminy Lipsko informuje, że z dniem 26 października 2019 r. zostaje wznowione przyjmowanie przez PSZOK LIPSKO PRZY UL. SOLECKIEJ 88 jednorodnych odpadów poremontowych i budowlanych

Czytaj więcej...

Uwaga Rolnicy! Szkolenie chemizacyjne z zakresu stosowania środków ochrony roślin

lipsko

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Urząd Miasta i Gminy Lipsko informuje, że planuje ubiegać się o dofinansowanie
w ramach programu priorytetowego "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko przypomina przedsiębiorcom, którzy prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych o dokonanie wpłaty III raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Wpłaty należy dokonać do 30 września 2019 r.

Odbiór odpadów od 1 września 2019 roku

Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, że z dniem 1 września 2019 roku nastąpi zmiana firmy świadczącej usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Lipsko. Powyższą usługę będzie wykonywać: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Lipsku przy ul. Soleckiej 88.

Załącznik: - Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Lipsko i miasta Lipsko w podziale na rejony w okresie: IX – XII 2019r.

Ogłoszenie dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko przypomina przedsiębiorcom, którzy prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych o dokonanie wpłaty II raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Wpłaty należy dokonać do 31 maja 2019 r.

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2020 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.