ĆWICZENIA P.K. "KINGSPAN 2012"

miniaturaZarządzeniem Nr 3/OC/2012 Szefa Obrony Cywilnej i Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 6 kwietnia 2012 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia sztabowego Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego p.k. "Kingspan 2012" w dniu 16 kwietnia 2012 roku zostały przeprowadzone ćwiczenia na temat: "Reagowanie w przypadku poważnej awarii przemysłowej z udziałem toksycznych środków przemysłowych".

W przygotowaniu i przeprowadzeniu ćwiczeń brali udział: pracownik ds. obrony cywilnej, obronności i zarządzania kryzysowego we współdziałaniu z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku i Kierownikiem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wśród uczestników ćwiczeń znaleźli się m. in.: Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - mł. bryg. mgr Jan Osiej - Dowódca Mazowieckiej Brygady Odwodowej PSP, Oficer Operacyjny PSP województwa mazowieckiego - bryg. Jacek Lech, przedstawiciele Wojewody Mazowieckiego - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - inspektorzy wojewódzcy: Roman Madejski  i Jacek Behling,  Dowódca KG „Szydłowiec” WOO PSP - st. kpt. Sławomir Mielniczuk, p.o. Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Państwowego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Radomiu - Tomasz Skuza, inspektorzy w Delegaturze WIOŚ w Radomiu - Norbert Kopczyński i Paweł Małysa oraz przedstawiciele władz samorządowych, instytucji współdziałających z Państwową Strażą Pożarną oraz funkcyjni obrony cywilnej z terenu powiatu lipskiego.

Więcej (foto KP PSP Lipsko) ...