Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Rachunki bankowe: 679... kliknij, NIP:811-12-53-228, tel: (48)3780048, fax: (48)3780175

Wybory Parlamentarne 2023 - informacje wyborcze (BiP)

EUFUNDUSZE EUROPEJSKIE       

 

rondaPAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE

Spacer po Lipsku

Portal mapowy

System Informacji Przestrzennej Lipsko

SIP LIPSKO

SIP - informacje

Zarządzanie kryzysowe

GminnZespZarzaKryzys2

Czyste Powietrze

cp logo

PZP

PZP

CEEB

 

ceeb zone logo

SESJA RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU - 26 WRZEŚNIA 2011

Na podstawie, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 13 grudnia 2001r, Nr 142, poz. 1591 z późn . zm. ) zawiadamiam, że zwołuję sesję Rady Miejskiej w Lipsku kadencji 2010-2014, która odbędzie się w dniu 26 września 2011r (poniedziałek) o godzinie 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko ul. 1-go Maja 2 i proponuję następujący porządek

Lipsko, dnia. 6 września 2011

Rada Miejska

w Lipsku

Znak:RM.0002.12.2011

 
Sz. P.

a/a

Na podstawie, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 13 grudnia 2001r, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję sesję Rady Miejskiej w Lipsku kadencji 2010-2014, która odbędzie się w dniu 26 września 2011r (poniedziałek) o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko ul. 1-go Maja 2 i proponuję następujący porządek:

 

 1. 1.Otwarcie obrad sesji.
 2. 2.Przyjęcie protokołów z poprzednich obrad sesji tj. 4.07., 22.08.2011r.
 3. 3.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy na temat działalności w okresie od 4 lipca 2011 do 19 września 2011r.
 4. 4.Wybory ławników sądowych na kadencję 2012-2015
  1. 1)Wystąpienie Przewodniczącego Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych – przedstawienie opinii dot. spełnienia wymogów przez kandydatów określonych w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych;
  2. 2)Zatwierdzenie Regulaminu Wyboru Ławników Sądowych – podjęcie uchwały;
  3. 3)Powołanie Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lipsku i Sądu Okręgowego w Radomiu;
  4. 4)Przeprowadzenie głosowania tajnego;
  5. 5)Odczytanie protokółów z przeprowadzonych wyborów do Sądu Rejonowego w Lipsku i Sądu Okręgowego w Radomiu;
  6. 6)Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzonych wyborów.
 5. 5.Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za I półrocze 2011r.
  1. 1)Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko;
  2. 2)Wystąpienie Przewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej w Lipsku
  3. 3)Dyskusja
  4. 4)Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.
 6. 6.Podjęcie uchwał:
  1. 1)w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej,
  2. 2)zmian w budżecie Miasta i Gminy Lipsko na rok 2011,
  3. 3)w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej,
  4. 4)w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Lipsku przy ul. Kilińskiego – określenie sposobu i trybu zbycia,
  5. 5)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonej w mieście Lipsko,
 7. 7.Zapytania i interpelacje radnych.
 8. 8.Zapytania i wnioski sołtysów.
 9. 9.Wolne wnioski.
 10. 10.Sprawy różne.
 11. 11.Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady

 

       Marek Łata

 

 

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Mapa Lipska targeoicon

Biuletyn Informacji Publicznej bipicon

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2023 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.