Informacja dotycząca programu "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Urząd Miasta i Gminy Lipsko informuje, że planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z powyższym Gmina przystępuje do sporządzenia inwentaryzacji odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big Bag. Inwentaryzacja prowadzona będzie poprzez przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych od rolników.

Rolnicy zainteresowani udziałem w programie proszeni są do składania formularzy wraz z klauzulą RODO w terminie do dn. 02 lipca 2021r. w Punkcie Podawczym Urzędu Miasta i Gminy Lipsko.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z pozyskaniem dofinansowania w wysokości 100 % kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

W przypadku nieotrzymania przez Miasto i Gminę Lipsko dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  na realizację Programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” program nie będzie realizowany.

Formularze wniosku wraz z informacją o uzyskanej pomocy de minimis dostępne są w siedzibie Urzędu lub do pobrania poniżej:

1. Wniosek o udzielenie pomocy Mieszkańcom Miasta i Gminy Lipsko na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej - 2021 r.

2. Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.