Dofinansowanie inwestycji na terenie miasta i gminy Lipsko

W dniu 18 czerwca 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko P. Jacek Wielorański i Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego P. Rafał Rajkowski podpisali umowy na dofinansowanie inwestycji na terenie miasta i gminy Lipsko za kwotę ponad 135 000,00 zł.

Otrzymane wsparcie dotyczy siedmiu pozytywnie ocenionych wniosków w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw edycja 2021, z którego wsparcie trafi do sołectw w Lipie Miklas (Remont łazienki w pomieszczeniach socjalnych budynku świetlicy wiejskiej), Wiśniówek (Remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej), Śląsko (Montaż piłkochwytu przy boisku wiejskim), Walentynów (Rozbudowa placu zabaw w msc. Daniszów), Borowo (Doposażenie placu zabaw), Wólka (Doposażenie placu zabaw), Leszczyny (Budowa strefy fitness). Suma wsparcia samorządu Mazowsza dla w/w sołectw to kwota 67 631,00 zł co stanowi 50 % wartości planowanych inwestycji. Pozostała kwota to wkład własny Miasta i Gminy Lipsko.

rajrajraj