KONSULTACJE PROJEKTU „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”.

 Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 6 sierpnia do 7 września.

 Projekt uchwały zostanie:

 1. 1)opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.mazovia.pl, na stronach internetowych www.mazovia.pl, www.dialog.mazovia.pl, www.ngo.pl;
 2. 2)przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Bazie Danych na stronie www.dialog.mazovia.pl;
 3. 3)wyłożony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
  ul. Skoczylasa 4, pok. 242, oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego:
  1. a)Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,
  2. b)Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,
  3. c)
  4. d)Delegatura Radomiu ul. Kościuszki 5a,
  5. e)Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4.

Opinie do projektu należy składać na udostępnionym formularzu w jeden z wymienionych niżej sposobów:

 1. 1)osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul Skoczylasa 4;
 2. 2)osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wymienione adresy:
  1. a)Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,
  2. b)Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,
  3. c)
  4. d)Delegatura Radomiu ul. Kościuszki 5a,
  5. e)Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4.
 3. 3)drogą elektroniczną na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 4. 4)za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.

 Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjno-Prawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Dialogu Obywatelskiego pod nr telefonu
22 59 79 172, 59 79 298, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Załączniki:

 1. Formularz_konsultacyjny_program_2013

 2. Informacja_o_przeprowadzeniu_konsultacji_projektu_program
 3. OR-OP-IV.613.36.2012.MJ_Gminy_Powiaty

 4. Projekt_program_2013