KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY LIPSKO W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW DOT. SZKÓD WYWOŁANYCH KLĘSKĄ ŻYWIOŁOWĄ

W związku z wystąpieniem w nocy 07 sierpnia 2012 roku zdarzenia niosącego znamiona klęski żywiołowej Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko prosi osoby poszkodowane o składanie pisemnych wniosków o udzielenie pomocy finansowo - rzeczowej z tytułu klęski żywiołowej.

Rodzaje wniosków z tytułu strat:

1. Wniosek -  budynki mieszklane.

  • należy złozyć wniosek własnoręcznie napisany i podpisany przez właściciela budynku. Wniosek powinien zawierać: dane adresowe oraz rodzaj wyrządzonej szkody. Wniosek należy kierować do Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku i składać w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. 1 Maja 2 w pok. nr 4, tel.: 48 3780 182

2. Wniosek - budynki gospodarcze.

  • wniosek należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko, ul. 1 Maja 2 u pani Barbary Jach w pok. nr 20 D, tel.: 48 3780 048 w. 20
  • wzór wniosku