Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Zgodnie z artykułem 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko publikuje uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. ,,Przez aktywność do zdrowia".

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf