Podziękowania dla Pani Zofii Kędziory za wieloletnią pracę na rzecz społeczności lokalnej Miasta i Gminy Lipsko

IMG 0808

W dniu 23 czerwca, w trakcie uroczystej 54 sesji Rady Miejskiej w Lipsku mieliśmy przyjemność gościć Koło Gospodyń Wiejskich z Maruszowa, które zaprezentowało mini koncert śpiewaczy zorganizowany na okoliczność złożenia podziękowań Pani Zofii Kędziorze współzałożycielce i wieloletniej przewodniczącej KGW Maruszów.

Pani Zofia jako Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Maruszowie, zawsze charakteryzowała się profesjonalizmem, zaangażowaniem, chęcią działania, dobrą energią i wrażliwością na drugiego człowieka. Za tą oddaną pracę społeczną i wspaniałą postawę, w imieniu Władz Samorządowych Miasta i Gminy Lipsko podziękowania dla Pani Zofii Kędziory złożyli Marcin Lenart Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku, Jacek Wielorański Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko, Michał Patyk vice Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku, Włodzimierz Misiak Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Lipsku, Witold Wypchło Przewodniczący Komisji Gospodarczej, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lipsku, Andrzej Barański – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipsku, Radni Rady Miejskiej w Lipsku, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Lipsko. Sytuacja życiowa spowodowała, że Pani Zofia wyprowadza się z naszej gminy, ale pozostaje w naszych sercach i będzie zawsze mile widziana.

Dla Pani Zofii składamy życzenia wszystkiego najlepszego, samych sukcesów, zdrowia i wszelkiej pomyślności.

 

IMG 0799IMG 0801IMG 0806IMG 0807

IMG 0808IMG 0810IMG 0811IMG 0818