Ponad 2 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW dla ZUK Sp z oo na stację ujęcia wody w Leszczynach

logo 

Miło nam przekazać informację, że w dniu 16.09.2022 r. Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Lipsku sp. z o.o. Ryszard Skwarek podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Umowę o przyznanie pomocy dla zadania pn. „Budowa stacji ujęcia wody wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr ew. 985/2 w m. Leszczyny gm. Lipsko”. Środki przyznane zostały w ramach operacji typu „Gospodarko wodno-ściekowa” w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania : „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020.

Wysokość pomocy dla operacji pn: „Budowa stacji ujęcia wody wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr ew. 985/2 w m. Leszczyny gm. Lipsko” wynosi 2 099 999 zł co stanowi blisko 100% wartości wydatków kwalifikowanych dla tego projektu. Łączna wartość inwestycji to około 2,6 mln zł. 

Zasadniczym celem planowanej operacji jest wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich miasta i gminy Lipsko poprzez budowę ujęcia wody w m. Leszczyny. Planowana inwestycja posłuży do zwodociągowania północno- zachodnich obszarów wiejskich gm. Lipsko, które aktualnie pozbawiane są dostępu do bieżącej wody z wodociągu.

1