Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Rachunki bankowe: 679... kliknij, NIP:811-12-53-228, tel: (48)3780048, fax: (48)3780175

Wybory Parlamentarne 2023 - informacje wyborcze (BiP)

EUFUNDUSZE EUROPEJSKIE       

 

rondaPAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE

Informacja na temat świadczeń pieniężnych z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

Szanowni Państwo,

W dniu 1 lipca 2023 r. wejdzie w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa zwana dalej „Ustawą”. Na podstawie art. 5 ust.1 wspomnianej ustawy o świadczenie należy ubiegać się w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego świadczenie przysługuje sołtysom i byłym sołtysom, którzy:

1. Ukończyli 60 (kobiety) lub 65 (mężczyźni) lat,

2. Pełnili funkcje sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej niż 8 lat.

3. Nie ma wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez 8 lat w sposób ciągły.

Do czasu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również czas pełnienia tej funkcji przed wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Do wniosku o świadczenie składanego do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego należy załączyć zaświadczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko, na podstawie posiadanych dokumentów archiwalnych będzie wydawał zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa.

UWAGA ! W przypadku gdyby takie dokumenty nie zachowały się w archiwum Urzędu Miasta i Gminy Lipsko nie oznacza to, że osoba wnioskująca zostanie pozbawiona prawa do ubiegania się o to świadczenie w KRUS. W takiej sytuacji, na podstawie art. 4 ust.4 ustawy wnioskodawca otrzyma postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji sołtysa. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia składanego do KRUS wraz z pisemnym oświadczeniem o spełnieniu wymogu wymaganego stażu pełnienia funkcji sołtysa oraz z pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

WAŻNE! Ustawa wchodzi w życie od 1 lipca 2023 r. wnioski o wydanie zaświadczenia w przedmiotowej sprawie będą przyjmowane po tym terminie.

wniosek.pdf  - Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia. 

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa - tutaj

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Mapa Lipska targeoicon

Biuletyn Informacji Publicznej bipicon

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2023 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.