Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Rachunki bankowe: 679... kliknij, NIP:811-12-53-228, tel: (48)3780048, fax: (48)3780175
WAŻNY KOMUNIKAT dotyczący organizacji pracy Urzędu Miasta i Gminy Lipsko

EUFUNDUSZE EUROPEJSKIE       

flaga ua mod bt

Допомога громадянам України
Pomoc obywatelom Ukrainy

 

CovidSzczepSzczepienia
przeciwko COVID-19 
Ważne informacje

Dodatek węglowy. Wniosek oraz instrukcja wypełniania znajduje się tutaj

Spacer po Lipsku

Portal mapowy

System Informacji Przestrzennej Lipsko

SIP LIPSKO

SIP - informacje

Zarządzanie kryzysowe

GminnZespZarzaKryzys2

Czyste Powietrze

cp logo

PZP

PZP

CEEB

 

ceeb zone logo

PROTEST W SEJMIE RP

1Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina z 5 października 2012r. zniosło 79 sądów rejonowych w całej Polsce, w tym Sąd Rejonowy w Lipsku.   

22 stycznia 2013r. kilkudziesięciu starostów i burmistrzów z całej Polski po raz kolejny protestowało w Sejmie RP przeciwko likwidacji sądów rejonowych.

- Chcieliśmy temu protestowi nadać wymiar ogólnopolski - podkreśla Starosta Lipski Roman Ochyński i Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko Jerzy Pasek.  Gospodarzami konferencji byli Wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak oraz Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL poseł Jan Bury.
W spotkaniu uczestniczył również przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości poseł Ryszard Kalisz.

1

Z Powiatu Lipskiego w spotkaniu uczestniczyli Starosta Lipski Roman Ochyński oraz Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko Jerzy Pasek.

2

Zebrani przyjęli specjalne oświadczenie (pełna treść poniżej), w którym zgodnie zapowiedzieli wstrzymanie wydawania decyzji o zmianie tzw. trwałego zarządu nieruchomości wydziałów zamiejscowych na rzecz właściwych sądów rejonowych.

Warszawa, 22 stycznia 2013r.

OŚWIADCZENIE

Niżej podpisani starostowie oświadczają, że wobec poważnych wątpliwości, co do konstytucyjności rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2012r. w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, postanawiają zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o przekazaniu w trwały zarząd majątków zlikwidowanych z dniem 1 stycznia 2013 roku sądów rejonowych - do czasu wydania rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny oraz zakończenia prac nad obywatelskim projektem ustawy o okręgach sądowych oraz o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Decyzja ta jest dowodem naszej odpowiedzialności za mienie publiczne, które powinno być użytkowane i zarządzane na podstawie regulacji prawnych, nie budzących najmniejszych wątpliwości.

Wydanie decyzji w obecnej sytuacji mogłoby pociągnąć za sobą trudne do określenia skutki prawne - co stanowiłoby istotny problem w przypadku uznania za niekonstytucyjne przywołanego na wstępie rozporządzenia.

W wielu przypadkach nieuregulowana jest kwestia rekompensaty dla samorządów powiatowych i gminnych, które ponosiły znaczący wysiłek finansowy, w celu poprawy bazy lokalowej sądów. Aktualnie mienie to miałoby być przekazane w gestie podmiotów zewnętrznych i de facto służyć do realizacji zadań, wykraczających poza dotychczasowy obszar terytorialny powiatu lub miasta będącego siedzibą powiatu.

Starostowie 79 powiatów,

w których z dniem 1 stycznia 2013r. zniesiono sądy rejonowe.

21 stycznia 2013 roku Dyrektor Sądu Rejonowego w Kozienicach skierował wniosek do Starosty Lipskiego o przeniesienie tzw. trwałego zarządu dwóch działek zabudowanych przy ul. Partyzantów w Lipsku o łącznej powierzchni 0,2371 ha na rzecz Sądu Rejonowego w Kozienicach. Na jednej działce (oznaczonej jako 1155/1) położony jest główny budynek sądu, gdzie mieszczą się wydziały karny, cywilny, rodzinny i zespół kuratorów sadowych, a na drugiej (oznaczonej jako 1160) budynek (po byłym przedszkolu) z wydziałem ksiąg wieczystych.

W tej sytuacji Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko zaproponował, aby na znak sprzeciwu odrzucić wnioski o zmianę trwałego zarządu. - Jeżeli my stajemy na czele protestów przeciwko likwidacji sądów, zbieramy tysiące podpisów i podejmujemy uchwały w ich obronie, interweniujemy u posłów, manifestujemy w Warszawie, a minister i tak lekceważy zdanie środowisk lokalnych i zamyka nasze sądy, to ja nie widzę powodów, aby teraz pomagać władzom sądowniczym - argumentuje burmistrz Jerzy Pasek i dodaje: W tej sytuacji przekazanie nieruchomości w trwały zarząd innym sądom będzie musiał przeprowadzić wojewoda w trybie nadzorczym, bo my do tego ręki nie przyłożymy!

O podjęciu tak stanowczych kroków burmistrz Jerzy Pasek rozmawiał z innymi samorządowcami. Efektem tych ustaleń jest następujące stanowisko: Po konsultacji ze Starostą Lipskim Romanem Ochyńskim proponuję czasowe wstrzymanie się z rozpatrywaniem „wniosków o przekazanie trwałego zarządu między jednostkami” nieruchomości zabudowanych sądów rejonowych, które z dniem 1 stycznia zostały przekształcone w wydziały zamiejscowe. (...) Wydanie pozytywnych decyzji w tym zakresie oznaczałoby akceptowanie bezprawnych być może decyzji Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina.

Burmistrz

Miasta i Gminy Lipsko

Jerzy Pasek

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Mapa Lipska targeoicon

Biuletyn Informacji Publicznej bipicon

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2023 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.