Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Szanowni Państwo,
Informujemy, że wystąpiły utrudnienia w dostępie do Biuletynu informacji Publucznej Miasta i Gminy Lipsko . Aby uzyskać dostęp do BiP-u zalecamy skorzystanie z przeglądarki Mozilla Firefox https://www.mozilla.org/pl/firefox/new/ Dostawca usługi pracuje nad rozwiązaniem problemu. Za utrudnienia Przepraszamy!

Rachunki bankowe: 679... kliknij, NIP:811-12-53-228, tel: (48)3780048, fax: (48)3780175

Wybory Samorządowe 2024 - informacje wyborcze (BiP)

EUFUNDUSZE EUROPEJSKIE       

 rondaPAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE

Nowe tereny inwestycyjne szansą rozwoju Gminy Lipsko.

babilonplanW dniu 27 marca 2024 roku weszła w życie Uchwała NR LXXVII/458/2024 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu o projektowanej funkcji produkcyjno-usługowej w sołectwie Babilon. Jest to jeden z najważniejszych dokumentów, z punktu widzenia perspektyw rozwoju naszej Gminy w nadchodzących latach. Prace nad Planem rozpoczęły się w 2023 roku. Decyzje o przystąpieniu do jego uchwalenia podejmowane przez Burmistrza MiG Lipsko oraz radnych Rady Miejskiej miały na celu wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie Lipsko.

Za pośrednictwem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o projektowanej funkcji produkcyjno - usługowej w sołectwie Babilon zabezpieczono obszar, który Miasto i Gmina Lipsko przeznaczy na cel utworzenia strefy ekonomicznej/przemysłowej. Celem podjętych działań jest przyspieszenie rozwoju regionu poprzez m. in. stworzenie warunków do rozwoju sektora produkcji i usług, przyciągnięcie nowych inwestorów, stworzenie zaplecza logistycznego a tym samym stworzenie warunków do powstania nowych miejsc pracy. Całkowita powierzchnia terenu wyznaczonego pod strefę inwestycyjną wynosi 13.8679 ha z czego 9,6591 ha stanowią tereny będące własnością Miasta i Gminy Lipsko. Teren objęty miejscowym planem wyróżnia korzystne położenie w stosunku do istniejącej infrastruktury technicznej. Obszar zlokalizowany jest bezpośrednio przy budowanej drodze wojewódzkiej nr 747 oraz w sąsiedztwie drogi krajowej 79 oraz drogi gminnej nr 190301W. Dodatkowym atutem jest położenie blisko głównego źródła zasilania sieci średniego napięcia jaką jest stacja transformatorowa 110/15kV (GPZ) z transformatorem 10MVA, jak również położenie w niedalekiej odległości od aktywnej strefy przemysłowej na terenie miasta Lipsko i położenie w znacznej odległości od zabudowy mieszkaniowej. W 2023 roku Miasto i Gmina Lipsko z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 wybudowała odcinek drogi od msc. Gruszczyn w kierunku terenów inwestycyjnych (połączenie komunikacyjne „Strefy inwestycyjnej” od strony południowej). Aktualnie trwają prace przy budowie nowego śladu Drogi Wojewódzkiej 747 od Lipska do Iłży, który przecina teren „Strefy inwestycyjnej” stwarzając idealne warunki komunikacyjne dla rozwoju przemysłu i usług. Po zakończeniu prac przy DW747 oraz trwających prac przy budowie obwodnicy Lipska w ciągu  Drogi Krajowej 79 pozostanie do wykonania odcinek drogi wraz z niezbędną infrastrukturą łączący „Strefę inwestycyjną” z Lipskiem tj. z ul. Kółek Rolniczych (połączenie komunikacyjne „Strefy inwestycyjnej” od strony północnej).

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Mapa Lipska targeoicon

Biuletyn Informacji Publicznej bipicon

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2024 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.