Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Rachunki bankowe: 679... kliknij, NIP:811-12-53-228, tel: (48)3780048, fax: (48)3780175

Wybory Parlamentarne 2023 - informacje wyborcze (BiP)

EUFUNDUSZE EUROPEJSKIE       

 

rondaPAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE

PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM ..

Szanowni Mieszkańcy,

Mam przyjemność poinformować, że trwa nabór wniosków w IX edycji Programu Dożywiania Dzieci - Danone Podziel się Posiłkiem (dotychczas zwany Programem Grantowym Danone "Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!"). Do Programu mogą zgłaszać się m.in. przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, biblioteki, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, które mają pomysł jak można walczyć z niedożywieniem dzieci oraz dbać o ich edukację prozdrowotną. Wnioskodawcy mogą strać się o dofinansowanie w wysokości do 7000 zł, nabór wniosków trwa do 22 lipca 2013 r. Więcej informacji na stronie www.podzielsieposilkiem.pl/?Pages&PageId=5229

PROGRAM DOŻYWIANIA DZECI

Granty na dożywianie dzieci.

Trwa nabór wniosków w Programie Dożywiania Dzieci – Danone Podziel się Posiłkiem. Czekamy na projekty, których celem będzie dożywianie dzieci oraz ich edukacja z zakresu prawidłowego odżywiania. O dofinansowanie w wysokości do 7 000 zł mogą ubiegać się szkoły, organizacje pozarządowe, świetlice, domy kultury, biblioteki, grupy nieformalne itp. Wnioski można składać do 22.07.2013 r. poprzez stronę www.wniosek.podzielsieposilkiem.pl.

W ramach Programu Dożywiania Dzieci – Danone Podziel się Posiłkiem (do tej pory znany pod nazwą Program Grantowy Danone „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!”, realizowany od 2004 r.) wydano już ponad 850 000 posiłków, zrealizowano 243 projekty. Czekamy na kolejne zgłoszenia organizacji, które chciałyby prowadzić działania związane z dożywianiem dzieci oraz akcje mające na celu troskę o dobre nawyki żywieniowe.

Warunkiem dopuszczenia projektu do oceny Kapituły jest zaplanowanie budżetu, w którym minimum 75% wnioskowanej kwoty zastanie przeznaczone na zakup artykułów spożywczych lub posiłków. Istotne jest również nawiązanie współpracy z darczyńcami, którzy łącznie zadeklarują wkład finansowy lub rzeczowy na poziomie minimum 10% wnioskowanej kwoty. Działania projektowe mogą być realizowane między 1.11.2013 r. a 30.04.2014 r., projekty nie mogą być krótsze niż 4 miesiące.

Wnioski w IX edycji Programu Dożywiania Dzieci – Danone Podziel się Posiłkiem należy składać do 22.07.2013 r. wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez stronę www.wniosek.podzielsieposilkiem.pl. Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków można znaleźć na stronie: www.podzielsieposilkiem.pl. Zachęcamy także do odwiedzenia fanpage-u Programu Podziel się Posiłkiem www.facebook.com/podzielsieposilkiem

 Czekamy na zgłoszenia!

Dodatkowych informacji udziela:
Renata Aderek-Zielińska
Tel. 0 503 110 220,

E–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dziękujemy za 10 lat!

Programu Dożywiania Dzieci – Danone Podziel się Posiłkiem jest jednym z elementów Programu Podziel się Posiłkiem, który właśnie obchodzi 10 lat działań na rzecz walki z niedożywieniem dzieci w Polsce. Od początku jego realizacji przyświeca mu głębokie przekonanie, że aktywne działania, troska o dobre nawyki, współpraca i dzielenie się najlepszymi praktykami jest najlepszym sposobem na rozwiązanie problemu niedożywienia wśród dzieci. Dzięki zakupom produktów z symbolicznym talerzykiem, Programowi Dożywiania, Zbiórkom Żywności i Koncertom Podziel się Posiłkiem, wydano łącznie PRAWIE 13 MILIONÓW POSIŁKÓW dla dzieci w całej Polsce.

REGULAMIN PROGRAMU

Program Dożywiania Dzieci - Danone Podziel się Posiłkiem – IX edycja 2013
Regulamin programu
UWAGA! Wnioski składane są wyłącznie za pomocą formularza dostępnego on-line:
www.wniosek.podzielsieposilkiem.pl

I. Organizatorem Program Dożywiania Dzieci - Danone Podziel się Posiłkiem jest Danone sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Redutowa 9/23, 01-103 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000014227, kapitał zakładowy w wysokości 53.550.000 zł, NIP 527-020-44-71., zwany dalej: Danone sp. z o.o.
II. Program Dożywiania Dzieci - Danone Podziel się Posiłkiem jest kontynuacją Programu Grantowego Danone „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!”, realizowanego w latach 2004-2012.
III. Celem Programu Dożywiania Dzieci - Danone Podziel się Posiłkiem jest przyczynienie się do wyeliminowania zjawiska niedożywienia dzieci w Polsce oraz edukacja prozdrowotna. Cel ten realizowany jest poprzez dofinansowanie lokalnych działań, które wpływają na zmniejszenie niedożywienia dzieci i młodzieży. Oprócz zapewnienia dzieciom i młodzieży pełnowartościowych posiłków, działania projektowe powinny przeciwdziałać zjawisku wykluczenia społecznego, wspierać wszechstronny rozwój oraz aktywizację dzieci i młodzieży. Ponadto projekty powinny zakładać edukację z zakresu prawidłowych nawyków żywieniowych i ekologii.
IV. Zasady ogólne.


1. Wsparcie projektu realizowanego w ramach Programu Dożywiania Dzieci - Danone Podziel się Posiłkiem, zakładającego realizację celów określonych w części III wynosi do 7 000 (słownie: siedem tysięcy 00/100) złotych. Minimum 75% wnioskowanej kwoty musi zostać przeznaczone na zakup artykułów spożywczych, posiłków.
2. O wsparcie projektów realizujących cele określone w części III mogą ubiegać się:
- fundacje i stowarzyszenia,
- grupy nieformalne (np. rady rodziców, grupy młodzieżowe, kluby wolontariatu),
- ośrodki kultury,
- biblioteki,
- przedszkola,
- szkoły podstawowe,
- gimnazja,
- domy dziecka.
Program Dożywiania Dzieci - Danone Podziel się Posiłkiem – IX edycja 2013 Regulamin programu
UWAGA! Wnioski składane są wyłącznie za pomocą formularza dostępnego on-line: www.wniosek.podzielsieposilkiem.pl
3. Dofinansowane podmioty, wymienione w punkcie 2 części IV, powinny prowadzić działalność na terenie Polski i realizować projekty na terenie Polski.
4. W przypadku grup nieformalnych wymagane jest pozyskanie partnera w postaci zarejestrowanej organizacji pozarządowej. Wnioskodawca powinien do wniosku dołączyć umowę o współpracy z daną organizacją, gdzie określony będzie zakres kompetencji i odpowiedzialności obu stron. Organizacja pozarządowa, która wystąpi jako partner będzie podpisywać umowę darowizny i wraz z wnioskodawcą będzie odpowiedzialna za realizację projektu.
5. Wnioskodawca zobowiązany jest do zgromadzenia dodatkowego wkładu darczyńcy/ów w wysokości minimum 10% wnioskowanego dofinasowania.
6. Wymóg wykazania w budżecie projektu wkładu darczyńcy/ów na poziomie minimum 10% wnioskowanego dofinasowania jest warunkiem dopuszczenia wniosku do oceny przez Kapitułę Programu. Wnioskodawca musi wykazać wkład darczyńcy/ów w budżecie projektu w rubrykach: „Dodatkowe źródła finansowania projektu” lub „Wkład własny i innych darczyńców”.
7. Darczyńcą może być przedsiębiorca, osoba indywidualna bądź instytucja, która przekaże wnioskodawcy środki finansowe, wkład rzeczowy, będzie świadczyć usługi. Przykłady wkładu darczyńcy: firma przewozowa, która zapewni transport na wycieczkę, szkoła, która użyczy sali na prowadzenie zajęć, Urząd Gminy, który zakupi nagrody dla uczestników zawodów sportowych bądź lokalna drukarnia, która wydrukuje ulotki.
8. Wnioskodawca może wnieść wkład własny do projektu, ale nie będzie on zaliczał się do wkładu darczyńcy.
9. Darczyńcą nie może być producent wyrobów monopolowych bądź tytoniowych.
10. Darczyńca musi dołożyć wszelkich starań, aby w odpowiednim i wcześniej ustalonym z wnioskodawcą momencie, wnieść zadeklarowany wkład finansowy bądź usługowy, rzeczowy.
11. Wnioskodawca w sprawozdaniu końcowym będzie zobowiązany do udokumentowania wkładu wniesionego przez darczyńcę poprzez dołączone zdjęcia, odpowiednie oświadczenia, porozumienia lub umowy.
12. Organizator Programu przewiduje wyróżnienie organizacji, która dzięki współpracy z darczyńcami, zgromadziła największy wkład (finansowy, rzeczowy, usługowy), który przyczynił się do wydania większej liczby posiłków.
Program Dożywiania Dzieci - Danone Podziel się Posiłkiem – IX edycja 2013
Regulamin programu
UWAGA! Wnioski składane są wyłącznie za pomocą formularza dostępnego on-line:
www.wniosek.podzielsieposilkiem.pl
13. Jeśli podczas realizacji projektu, darczyńca odmówi włożenia zadeklarowanego wkładu, wtedy na wnioskodawcę spada obowiązek takiego zarządzania projektem, aby zaplanowane działania były realizowane zgodnie z harmonogramem, a wycofanie się darczyńcę nie rzutowało na dalszą realizację projektu.
14. Dotacje nie będą przyznawane: osobom indywidualnym, przedsiębiorcom (firmom), fundacjom firm, podmiotom nastawionym na zysk, partiom politycznym, ośrodkom pomocy społecznej, organizacjom propagującym agresję i dyskryminującym poprzez swoje działania mniejszości etniczne, rasowe, religijne i inne.
15. Dotacje nie będą przyznawane na typową (statutową) działalność szkół i placówek pozaszkolnych, pokrycie bieżących kosztów działania szkół lub organizacji niezwiązanych bezpośrednio z realizacją projektu, koszty osobowe prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w zakresie objętym typowym programem nauczania w szkołach, organizację typowych form wypoczynku letniego lub zimowego młodzieży.
16. Jedna organizacja może w danym roku otrzymać dotację na realizację jednego projektu. Organizacje, które w Programie Grantowym Danone „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!” otrzymały dotację mogą się ubiegać o nią w Programie Dożywiania Dzieci - Danone Podziel się Posiłkiem. Przedstawiane przez nie projekty muszą jednak w jasny sposób stanowić rozwinięcie pomysłów z lat ubiegłych, nie zaś ich proste powtórzenie.
17. Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie wniosku, wyłącznie w wersji elektronicznej, na formularzu wniosków on-line znajdującym się na stronie internetowej www.wniosek.podzielsieposilkiem.pl.
18. Wniosek powinien być poprawnie wypełniony i złożony do dnia 22.07.2013 r. wraz z załącznikami w wersji elektronicznej.
19. Załącznikami do wniosku są:
- Aktualny wypis z KRS (w przypadku grup nieformalnych wypis dotyczyć musi organizacji partnerskiej).
- W przypadku szkoły: decyzja gminy o powołaniu szkoły oraz stosowne pełnomocnictwo dyrektora szkoły do zawierania umów i reprezentacji szkoły lub akt przekazania obowiązków.(dokument poświadczony za zgodność z oryginałem).
- W przypadku grup nieformalnych: umowa partnerska między grupą nieformalną a partnerem.(dokument poświadczony za zgodność z oryginałem).
- Statut szkoły, organizacji pozarządowej, instytucji lub inna prawna podstawa działania (w przypadku grup nieformalnych - organizacji partnerskiej).
Program Dożywiania Dzieci - Danone Podziel się Posiłkiem – IX edycja 2013
Regulamin programu
UWAGA! Wnioski składane są wyłącznie za pomocą formularza dostępnego on-line:
www.wniosek.podzielsieposilkiem.pl
- Oświadczenie potwierdzające zgodność załączonego statutu z oryginałem. (dokument poświadczony za zgodność z oryginałem).
- Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa) za rok 2012 lub CIT-8 jeśli dotyczy (w przypadku grup nieformalnych - organizacji partnerskiej, w przypadku szkół bilans roczny działalności szkoły).(dokument poświadczony za zgodność z oryginałem).
Wnioski, które nie zawierają wszystkich, wyżej wymienionych załączników odpowiednich dla rodzaju organizacji, nie będą spełniać wymogów formalnych i nie będą kwalifikowane do oceny merytorycznej.
20. Zatwierdzenie wypełnionego formularza wniosku wraz z załącznikami jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
21. Dofinansowanie przyznawane jest na realizację 32 projektów mających na celu walkę z niedożywieniem. Jedna organizacja może w danym roku otrzymać dotację na realizację jednego projektu. 32 granty otrzymają organizacje, które otrzymają największą liczbę punktów podczas oceny wniosków przez Kapitułę Programu Dożywiania Dzieci - Danone Podziel się Posiłkiem. Organizacja, która otrzymała dofinasowanie nazywana jest grantobiorcą.
22. W skład Kapituły Programu wchodzić będą eksperci powołani przez organizatora programu – Danone sp. z o.o.
23. Punktacja przyznawana będzie przez Kapitułę Programu według poniższych kryteriów:


Minimalizowanie zjawiska niedożywienia wśród dzieci

 •  Liczba posiłków wydanych podczas realizacji projektu.
 •  Liczba bezpośrednich odbiorców projektu (dzieci i młodzieży objętych dożywianiem).
 •  Nauka gospodarności (nie marnowanie żywności, odpowiedzialne zakupy, prawidłowe przechowywanie żywności, nauka gotowania).

Maksymalnie 40 pkt.


Edukacja, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji prozdrowotnej

 •  Działania edukacyjne dla dzieci i rodziców z zakresu zdrowego żywienia, troska o prawidłowe nawyki żywieniowe.
 •  Atrakcyjna forma zajęć: konkursy, wycieczki, warsztaty, spotkania.
 •  Rozwój ruchowy i sprawnościowy.

Program Dożywiania Dzieci - Danone Podziel się Posiłkiem – IX edycja 2013
Regulamin programu
UWAGA! Wnioski składane są wyłącznie za pomocą formularza dostępnego on-line:
www.wniosek.podzielsieposilkiem.pl

Maksymalnie 25 pkt.


Aktywizacja społeczna i budowanie partnerstwa w środowisku lokalnym

 •  Przeciwdziałanie wykluczeniu i aktywizacja społeczna dzieci.
 •  Współpraca lokalnych instytucji i grup społecznych, włączanie partnerów, darczyńców w realizację projektu.
 •  Aktywne włącznie odbiorców projektu w jego realizację.
 •  Promocja projektu w środowisku lokalnym i w mediach.
 •  Liczba odbiorców działań projektowych.

Maksymalnie 20 pkt.


Ocena efektywności projektu

 •  Diagnoza potrzeb społeczności, do której kierowany jest projekt.
 •  Metody monitoringu i ewaluacji spodziewanych rezultatów projektu.
 •  Adekwatność kosztów do planowanych działań (racjonalność stawek, kompletność budżetu).
 •  Trwałe efekty działań projektowych.

Maksymalnie 15 pkt.


Maksymalnie projekt może uzyskać 100 pkt.
24. Szczególnie cenione będą wnioski, które:
- są oparte o rzetelną diagnozę potrzeb i możliwości lokalnego środowiska;
- włączają do działań młodzież/dzieci i rodziców, tak aby stała się aktywnym uczestnikiem lub bezpośrednim realizatorem projektu;
- zakładają współpracę darczyńców, partnerów i wolontariuszy przy realizacji projektu;
- zakładają, że wkład darczyńców zostanie przeznaczony na dożywianie dzieci;
- zakładają ciekawe pomysły, są innowacyjne na danym terenie lub w danym środowisku;
- oprócz dożywiania zapewniają także edukację z zakresu zdrowego odżywiania i naukę prawidłowych nawyków żywieniowych.
25. Minimalny czas realizacji projektu to 4 miesiące. Maksymalny czas realizacji projektu to 6 miesięcy, od 1.11.2013 r. do 30.04.2014 r. Nie jest możliwe przedłużenie okresu realizacji projektu.
26. Projekt musi zakładać wydatkowanie środków według podziału: 75% wnioskowanej kwoty na dożywianie, zakup posiłków i artykułów spożywczych i 25% wnioskowanej kwoty na
Program Dożywiania Dzieci - Danone Podziel się Posiłkiem – IX edycja 2013
Regulamin programu
UWAGA! Wnioski składane są wyłącznie za pomocą formularza dostępnego on-line: www.wniosek.podzielsieposilkiem.pl
inne cele takie jak: materiały edukacyjne, wynagrodzenie dla osób prowadzących warsztaty z dziećmi, wyposażenie kuchni lub stołówki. itp. Zaplanowany budżet i działania muszą przyczyniać się do wydawania jak największej liczby posiłków dla najbardziej potrzebujących dzieci.
27. Po zakończeniu realizacji projektu, nie później niż do 31.05.2014 r. grantobiorca jest zobowiązany do złożenia sprawozdania finansowego i merytorycznego z realizacji projektu, pod rygorem obowiązku zwrotu otrzymanego dofinansowania.
28. Organizator Programu przewiduje możliwość przekazania grantobiorcy dodatkowego wsparcia na: dożywianie, naukę prawidłowych nawyków żywieniowych, zakup wyposażenia kuchni lub stołówki, aktywność fizyczną.
29. Działania w ramach projektu realizowane przez organizacje pozarządowe muszą być zgodne z działalnością pożytku publicznego, ale organizacja nie musi posiadać statusu OPP. W przypadku grup nieformalnych organizacje partnerskie muszą prowadzić działalność zgodną z działalnością pożytku publicznego zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873). Nie jest konieczne posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego.
30. Wnioski rozpatrywane będą przez Kapitułę Programu Dożywiania - Dzieci Danone Podziel się Posiłkiem w dniach od 10.09.2013 r. do 25.09.2013 r.
31. Decyzje Kapituły Programu Dożywiania Dzieci - Danone Podziel się Posiłkiem zostaną podane do wiadomości publicznej 01.10.2013 r. poprzez ogłoszenie listy organizacji, które uzyskały dotację na stronie internetowej www.podzielsieposilkiem.pl.
32. W poszczególnych przypadkach Kapituła Programu Dożywiania Dzieci - Danone Podziel się Posiłkiem może zażądać od uczestników programu dalszych szczegółów w celu wyjaśnienia zawartości ich propozycji.
33. Dotacja zostanie przekazana na podstawie umowy darowizny zawartej z Danone sp. z o.o.
34. W przypadku grup nieformalnych umowę podpisuje organizacja partnerska, która użycza też konta bankowego w celu przekazania dotacji.
35. Szczegółowe postanowienia dotyczące zobowiązań organizacji związanych z realizacją projektu, w tym raportowania merytorycznego i finansowego, określi umowa zawarta z organizacją.
Warszawa, 6.05.2013 r.

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Mapa Lipska targeoicon

Biuletyn Informacji Publicznej bipicon

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2023 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.