Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Rachunki bankowe: 679... kliknij, NIP:811-12-53-228, tel: (48)3780048, fax: (48)3780175

Wybory Parlamentarne 2023 - informacje wyborcze (BiP)

EUFUNDUSZE EUROPEJSKIE       

 

rondaPAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na wykonanie tabliczek informacyjnych  w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lipsko”

 NAZWA ZAMÓWIENIA

Wykonanie oznaczeń informacyjnych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lipsko”. Projekt realizowany jest z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8. - Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców.

2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza w złotych równowartości 14 000 EURO.

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje wykonanie oznaczeń informacyjnych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lipsko

Tablice informacyjne o następujących parametrach:

  • Trwałe      tabliczki informacyjne o wymiarach: szerokość 7 cm, wysokość 4 cm,      umożliwiające trwałe oznakowaniu sprzętu zakupionego w ramach projektu – ilość: 100 szt. /kolor/ – treść      oraz układ graficzny tabliczek zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego      zaproszenia.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Do dnia 7 kwietnia 2014 r.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizację całego zamówienia, podana
w formularzu oferty. Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę zawierającą najniższą cenę.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ORAZ DATA I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

  1. Ofertę      należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik      nr 1 do niniejszego Zapytania.
  2. Oferty      należy składać do dnia 4 kwietnia 2014 r. do godz. 11:00 w      sekretariacie      Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, 27-300      Lipsko, ul. 1-go Maja 2 /decyduje data i godzina wpływu oferty do urzędu/      w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonanie tabliczek      informacyjnych”.

OSOBA DO KONTAKTÓW

 Odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących treści zapytania udziela pan Artur Dygas,
tel: 048 3780 048 w.17.

 NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Miasto i Gmina Lipsko

ul. 1-go Maja 2, 27-300 Lipsko

faks: 048 3780175

REGON: 670223340

NIP: 5090066174

Strona internetowa: www.lipsko.eu, BIP: www.lipsko.bip.info.pl

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

 

 

 

 

 

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Mapa Lipska targeoicon

Biuletyn Informacji Publicznej bipicon

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2023 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.