Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Rachunki bankowe: 679... kliknij, NIP:811-12-53-228, tel: (48)3780048, fax: (48)3780175

Wybory Parlamentarne 2023 - informacje wyborcze (BiP)

EUFUNDUSZE EUROPEJSKIE       

 

rondaPAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE

PRZYPOMNIENIE W SPRAWIE PŁATNOŚCI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

OGŁOSZENIE

Urząd Miasta i Gminy Lipsko przypomina, że wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób i w terminach określonych uchwałami Rady Miejskiej w Lipsku. Zasady naliczania opłat za odbiór odpadów w 2014r. pozostają niezmienione. Od 01 stycznia br. za wywóz odpadów segregowanych płacimy 6 zł od osoby lub 12 zł od osoby za odpady niesegregowane. Należność nie wpłacona w terminie staje się zaległością, od której są naliczane ustawowe odsetki. Prosimy o samodzielnie i  terminowe uiszczanie należnej opłaty. Pisemne upomnienie skutkuje naliczeniem dodatkowych 11,60 zł. kosztów postępowania egzekucyjnego w administracji.

Pierwszą opłatę należało uiścić do końca stycznia 2014r. – za I kwartał. Kolejnych opłat należy dokonywać w terminach:

-       za II kwartał do końca kwietnia 2014r.,

-       za III kwartał do końca lipca 2014r.,

-       za IV kwartał do końca października 2014r.

Należność z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uregulować z góry za cały rok 2014.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości winni wnosić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Lipsko nr 67 9135 0008 0000 0417 2000 0060, w kasie Urzędu lub u inkasenta.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  jest wnoszona na podstawie złożonej deklaracji. Urząd Miasta i Gminy Lipsko nie wysyła dodatkowych powiadomień ani książeczek opłat.

Ponadto przypominamy o obowiązku zgłaszania zmian dotyczących ilości osób zamieszkałych w danym gospodarstwie domowym określonych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany.

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Mapa Lipska targeoicon

Biuletyn Informacji Publicznej bipicon

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2023 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.