Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Rachunki bankowe: 679... kliknij, NIP:811-12-53-228, tel: (48)3780048, fax: (48)3780175
WAŻNY KOMUNIKAT dotyczący organizacji pracy Urzędu Miasta i Gminy Lipsko

EUFUNDUSZE EUROPEJSKIE       

flaga ua mod bt

Допомога громадянам України
Pomoc obywatelom Ukrainy

 

CovidSzczepSzczepienia
przeciwko COVID-19 
Ważne informacje

Dodatek węglowy. Wniosek oraz instrukcja wypełniania znajduje się tutaj

Spacer po Lipsku

Portal mapowy

System Informacji Przestrzennej Lipsko

SIP LIPSKO

SIP - informacje

Zarządzanie kryzysowe

GminnZespZarzaKryzys2

Czyste Powietrze

cp logo

PZP

PZP

CEEB

 

ceeb zone logo

ZUK: Ogłoszenie o prowadzonych pracach budowlanych

ZUKZakład Usług Komunalnych w Lipsku sp. z o. o. informuje, iż w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa kanalizacji sanitarnej w obrębie skrzyżowania ul. Kilińskiego oraz ul. Powstańców Listopadowych w Lipsku" w dniach 04.10.2022 r. - 14.10.2022 r., będą prowadzone prace związane z wymianą odcinka sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową. Prace te ze względów organizacyjnych i technologicznych będą wykonywane od godz. 17.00 do późnych godzin nocnych i z uwagi na pracę sprzętu i urządzeń mogą być źródłem nieznacznego hałasu oraz powodować uciążliwość dla okolicznych mieszkańców.

Zarówno ZUK w Lipsku sp. z o. o. jak również Wykonawca robót dołożą największych starań aby wykonywane prace nie zakłócały spokoju i ciszy nocnej mieszkańców.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Lipsko, przeznaczonych do zbycia oraz do oddania w dzierżawę.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Informacja o kontroli segregacji odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Lipsko

Urząd Miasta i Gminy Lipsko informuje, że w miesiącu październiku rozpoczęte zostaną kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców naszej Gminy zasad segregacji odpadów komunalnych. Pracownicy Urzędu Gminy i Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipsku będą sprawdzać, czy w pojemnikach na odpady zmieszane, nie znajdują się odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj. papier, plastik, szkło, metal, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady poremontowe, odpady ulegające biodegradacji, popiół. Kontrolowane będą również pojemniki i worki do selektywnej zbiórki pod kątem gromadzenia w nich odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem.

Prawidłowa segregacja ma wpływ na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych, co przekłada się na zmniejszenie ponoszonych kosztów. Im większa ilość odpadów zmieszanych zostaje odebrana od mieszkańców, tym wyższe są koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie gminy i tym samym wyższe stawki opłat za odpady dla gospodarstw domowych.

Przypominamy, że selektywna zbiórka odpadów komunalnych dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości i jest obecnie obowiązkowa.

W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są w sposób niezgodny z zasadami segregacji, właściciel nieruchomości otrzyma z Urzędu pisemne pouczenie oraz informację jak prawidłowo segregować odpady.

Ponowne stwierdzenie braku segregacji lub nieprawidłowego jej prowadzenia skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego w celu naliczenia wyższej opłaty – za nieprawidłową segregację. Podwyższona stawka opłaty w przypadku stwierdzenia braku segregacji odpadów wynosi 54,00 zł osoba/miesiąc.

Konsultacje społeczne

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok”.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 23 września do 14 października 2022 r.

rojekt został:

  • opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej mazovia.pl oraz na stronach internetowych: www.mazovia.pl, www.dialog.mazovia.pl;
  • przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych
    w Bazie Danych na stronie internetowej dialog.mazovia.pl;
  • wyłożony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, pok. 104 oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Szczegóły w poniższym linku:

https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne-projekt-rocznego-programu-wspolpracy-wojewodztwa-mazowieckiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-wymienionymi-w-art-3-ust-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-na-2023-rok.html

„…I o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił”

BANER1920x08080 lecieAKLipsko„…I o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił” - muzyczno-filmowe spotkanie w Lipsku z okazji roku 80-lecia Armii Krajowej – zaproszenie na szczególny wieczór do Lipskiego Centrum Kultury

Czytaj więcej...

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Mapa Lipska targeoicon

Biuletyn Informacji Publicznej bipicon

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2022 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.