Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Spacer po Lipsku

Portal mapowy

System Informacji Przestrzennej Lipsko

SIP LIPSKO

SIP - informacje

Zarządzanie kryzysowe

GminnZespZarzaKryzys2

Czyste Powietrze

cp logo

PZP

PZP

NSP 2021

nsp 250x250px

Serwis informacyjny

Podziękowania dla Pana Ignacego Treli

25 października 2021 roku podczas obrad sesji Rady Miejskiej w Lipsku Jacek Wielorański - Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko, Marcin Lenart - Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Lipsku złożyli podziękowania wręczając pamiątkowy dyplom i upominek Panu Ignacemu Krzysztofowi Treli. Pan Trela jest hodowcą koni i reprezentował miasto i gminę Lipsko na wystawie koni zimnokrwistych w Chronówku.

1  2 

Komunikat - przerwa w obsłudze dowodów osobistych - 04 listopada 2021

Szanowni Państwo,

W związku z pracami wdrożeniowymi (instalacja czytników i oprogramowania) w obszarze dowodów osobistych Urząd Miasta i Gminy Lipsko informuje, iż w dniu 04 listopada 2021 r. od godz. 10:00 zostanie wyłączony dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych.

      Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego i pozostałych zdarzeń z obszaru dowodów osobistych w dniu 04 listopada 2021 r. będzie możliwe do godz. 09:30.

Za utrudnienia Przepraszamy.

Komunikat - w obsłudze dowodów osobistych - 05 listopada 2021r

Szanowni Państwo,

W związku z wdrożeniem z dniem 08 listopada 2021 r. wydawania dowodów osobistych zawierających odciski palców – Urząd Miasta i Gminy Lipsko informuje, iż zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 26 października 2021 r. - w dniu 05 listopada 2021 r. o godz. 12:00 zostanie całkowicie zablokowany dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych.

      W związku z powyższym przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego i pozostałych zdarzeń z obszaru dowodów osobistych w dniu 05 listopada 2021 r. będzie możliwe do godz. 11:30.

Za utrudnienia Przepraszamy

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

Najważniejsze zmiany to:

1)    dodanie 12 nowych zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego, w związku z decyzją o powierzeniu ich do realizacji w ramach konkursu organizacjom pozarządowym. W związku z powyższym zachodzi konieczność wpisania projektów jako zadań do Programu. Dodano nowe zapisy w § 11 pkt 3,§ 13pkt 3 oraz  § 15 pkt 2;

2)    kontynuacja w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” zadania publicznego pod nazwą „Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego” w latach 2023 - 2027, na które otwarty konkurs ofert zostanie ogłoszony w IV kwartale 2022 r. Zmiana ta znalazła odzwierciedlenie w § 10 ust. 8 pkt 1, § 21 ust. 3 pkt 1.

Twoje zdanie się liczy! Wypowiedz się!

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 27 października do 9 listopada 2021 r.

Szczegóły w poniższym linku:

https://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/konsultacje?kid=97

Ogłoszenie PUP w Lipsku

PUP logo

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku zachęca osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej do ubiegania się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz do skorzystania ze szkoleń zawodowych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób  w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lipskim (IV)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP i przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 – projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Czytaj więcej...

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Mapa Lipska targeoicon

Biuletyn Informacji Publicznej bipicon

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2021 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.