Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Rachunki bankowe: 679... kliknij, NIP:811-12-53-228, tel: (48)3780048, fax: (48)3780175

Wybory Parlamentarne 2023 - informacje wyborcze (BiP)

EUFUNDUSZE EUROPEJSKIE       

 

rondaPAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE

INFORMACJA W SPRAWIE WYBORU WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU NA OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA I GMINY LIPSKO.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 1.09.2015 w sprawie opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Lipsko informujemy że złożono osiem ofert, których zestawienie znajduje się w poniższej tabeli. Z analizy złożonej oferty wynika, że najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma Biomasa Wschód Sp z o.o., 21-007 Mełgiew, ul. Kościelna 7 na kwotę brutto 8790,00 zł.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na spotkania dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” w związku z przystąpieniem do opracowywania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016–2023 serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz organizacji publicznych, grup formalnych i nieformalnych z terenu gminy Lipsko na spotkania konsultacyjne, które będzie okazją do dyskusji na temat obecnej sytuacji oraz potrzeb i problemów na terenie naszej  gminy.

Czytaj więcej...

Bezpłatne badania krwi dla osób powyżej 45 roku życia

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 20 września 2015r. odbędą się bezpłatne badania krwi dla osób powyżej 45 roku życia, pozwalające wykryć schorzenia nerek we wczesnych stadiach. Badania są elementem ogólnopolskiej akcji NEFROTEST. Miejsce badań:

Centrum Dializ Fresenius, ul Piastowska 32, 26-617 Radom, tel.: 48 345 08 77

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs na dowóz dzieci niepełnosprawnych

Otwarty konkurs na realizacje zadań publicznych z zakresu dowozu młodzieży niepełnosprawnej na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lipsku.

 Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm), Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko ogłasza: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu dowozu młodzieży niepełnosprawnej na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lipsku w roku 2015.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU „DWA SEKTORY – WSPÓLNE DZIAŁANIE”

W ramach konkursu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś. Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 Program mobilności ponadnarodowej,

Konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-009/15

Typ projektu: Programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej dla osób zaangażowanych w kreowanie i wdrażanie polityk publicznych.

Czytaj więcej...

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Mapa Lipska targeoicon

Biuletyn Informacji Publicznej bipicon

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2023 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.