Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Rachunki bankowe: 679... kliknij, NIP:811-12-53-228, tel: (48)3780048, fax: (48)3780175

Wybory Parlamentarne 2023 - informacje wyborcze (BiP)

EUFUNDUSZE EUROPEJSKIE       

 

rondaPAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Przedmiotem konsultacji był Projekt Programu Współpracy Miasta i Gminy Lipsko z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2024 rok zwany dalej Projektem Programu. Celem konsultacji było poznanie stanowiska organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 § 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie miasta i gminy Lipsko w sprawie Projektu Programu a w szczególności poznania ich uwag, opinii i wniosków w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Sprawozdanie z konsultacji.pdf

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

zyczenia edukacja

NOWY WÓZ STRAŻACKI ZA PONAD MILION ZŁOTYCH DLA OSP W KRĘPIE KOŚCIELNEJ

W dniu 12 października 2023 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Krępie Kościelnej (gmina Lipsko) wzbogaciła się o nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Volvo 4x4.

Samochód kosztujący 1 127 910,00 zł. był dofinansowany w następujących proporcjach: Budżet Miasta i Gminy Lipsko 327 910,00 zł, Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 375 000,00 zł, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 275 000,00 zł, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 150 000 zł.

Realizacja zadania ma na celu zwiększenie zdolności bojowej jednostki OSP w Krępie Kościelnej należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

Zakup samochodu poprawi bezpieczeństwo ludności i środowiska naturalnego dzięki działaniom ograniczającym m.in. skutki katastrof, awarii oraz klęsk żywiołowych. Ponadto poprawi się bezpieczeństwo ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo gaśniczych.

Prezent na przyszłoroczne 100-lecie OSP w Krępie Kościelnej zakupiony !

krem kremp

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych – kolejne miliony złotych na inwestycje w Gminie Lipsko.

Miło nam przekazać informację, że Miasto i Gmina Lipsko pozyskała kolejne 8 mln zł dofinansowania na realizację inwestycji w naszej gminie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład Edycja Ósma".

Z pozyskanej dotacji wykonamy:

- remont infrastruktury drogowej w Lipsku: ul. Soleckiej, ul. Szpitalnej i ul. Słonecznej – 2 000 000,00 zł

- budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do nieruchomości w Lipsku ul. Spacerowa, w miejscowości Śląsko i miejscowości Poręba wzdłuż drogi krajowej nr 79 gmina Lipsko – 6 000 000,00 zł.

Dziękujemy za wsparcie.

grafi

15 października 2023 r - Wybory do Sejmu i Senatu RP - zachęcamy do udziału w głosowaniu

Szanowni Państwo. Udział w głosowaniu to nasz obywatelski przywilej. Oprócz oczywistego wpływu na wymiar demokracji w Polsce, udział w głosowaniu może dla mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko przynieść dodatkowe korzyści. Liczy się najwyższa frekwencja. W przypadku bardzo wysokiej frekwencji Gminy takie jak nasza tj. do 20 tys. mieszkańców mogą otrzymać dodatkowe pieniądze:

1. Dla kół gospodyń wiejskich,

2. Dla lokalnych klubów sportowych,

3. Na wozy strażackie dla ochotniczych straży pożarnych.

4. Dla lokalnej społeczności na realizację budzetów obywatelskich. 

Gminy o najwyższej frekwencji mogą w sumie otrzymać blisko 2,5 mln złotych (1 mln na wozy strażackie, 1 mln na budżet obywatelski, 250 tys. zł dla kół gospodyń wiejskich oraz 250 tys. zł dla lokalnych klubów sportowych).

Zachęcamy do udziału w wyborach.

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Mapa Lipska targeoicon

Biuletyn Informacji Publicznej bipicon

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2023 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.