Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Spacer po Lipsku

Portal mapowy

System Informacji Przestrzennej Lipsko

SIP LIPSKO

SIP - informacje

Zarządzanie kryzysowe

GminnZespZarzaKryzys2

Czyste Powietrze

cp logo

PZP

PZP

CEEB

 

ceeb zone logo

Inwestycje 2014-2021

Budowa ul. Gospodarczej oraz modernizacja ul. Powstańców Listopadowych w Lipsku

W miesiącu kwietniu rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na realizację przedmiotowego zadania w wyniku którego wybrano wykonawcę robót budowlanych. W dniu 25.04.2022 r. podpisano umowę z firmą TRAKT S.A. Szczukowskie Górki 1, 26-065 Piekoszów na łączną kwotę 7 246 578.91 zł, w tym: Budowa ul. Gospodarczej - 5 646 339,07 zł, modernizacja ul. Powstańców Listopadowych - 1 600 239,84 zł. Wykonawca w pierwszej kolejności rozpocznie prace budowlane na ul. Powstańców Listopadowych które zgodnie z umową powinny zostać wykonane do końca br. W ramach robót budowlanych powstanie rondo w miejscu obecnego skrzyżowania ul. Powstańców Listopadowych z ul. Kilińskiego, wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa, przebudowana kanalizacja deszczowa oraz wykonana nowa linia oświetlenia ulicznego. Również w br. rozpoczną się roboty budowlane na ul. Gospodarczej gdzie zaplanowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieć wodociągową. Ponadto wykonane będą: nawierzchnia asfaltowa, wraz z chodnikiem oraz linia oświetlenia ulicznego. Planowane zakończenie inwestycji na ul. Gospodarczej przewidziano na sierpień 2023 r. Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5,719 mln zł.

gosgos

Remont i doposażenie swietlicy w Woli Soleckiej Pierwszej

Kolejna świetlica wiejska tym razem przy OSP w Woli Soleckiej Pierwszej wyremontowana. Dzięki dobrej współpracy Miasta i Gminy Lipsko z lokalną społecznością, OSP i KGW w Woli Soleckiej Pierwszej przez 3 lata z Budżetu Miasta i Gminy (w tym Funduszu Sołeckiego), Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, Środków Druhów Strażaków i Koła Gospodyń Wiejskich wydano ponad 80 tys. zł. Mamy nadzieję, że wyremontowany budynek będzie dobrze służył lokalnej społeczności.

wooolll

Remont i doposażenie swietlicy wiejskiej w msc. Katarzynów

Trwają remonty i doposażanie świetlic wiejskich na terenie gminy Lipsko. Z środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Katarzynów za kwotę ponad 10 000 zł zakupiono zestaw meblowy do kuchni oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Lipsko umalowali salę główn.

katttttt

Doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Wiśniówek

Trwają remonty i doposażanie świetlic wiejskich na terenie gminy Lipsko. Z środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Wiśniówek za kwotę 27 099,99 zł zakupiono zestaw meblowy i wyposażenie AGD do kuchni oraz stoły i krzesła bankietowe.

wisssssss

Gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej w Lipsku

Przypominamy, że na parterze Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Gustawa Bema w Lipsku utworzono gabinet stomatologiczny w którym prowadzona jest bezpłatna praktyka stomatologiczna skierowana dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia z terenu miasta i gminy Lipsko. Szczegółowe informacje na ten temat uzyskają Państwo w miejscu działania gabinetu.

stomstom

 

 

Trwa budowa wschodniej trybuny na stadionie miejskim w Lipsku – I etap

Planowane zakończenie inwestycji to miesiąc czerwiec 2022 roku. Poprzednia trybuna musiała zostać rozebrana z uwagi na to, że nie spełniała wymogów bezpieczeństwa Policji oraz przepisów PZPN. Z uwagi na wysokie koszty budowy podjęto decyzję o etapowaniu trybuny, która mamy nadzieję będzie służyła przez kolejne lata.

trybutrybu

Trwa budowa skateparku w Lipsku

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku obok kompleksu boisk orlik 2012. Na powierzchni około 340 m2 zaplanowano zlokalizowanie wyposażenia takiego jak: Quarter pipe, Funbox, grindbox, minirampę oraz poręcze. Teren zostanie doposażony w małą architekturę (ławki, kosze, stojak na rowery), zostanie również doświetlony oraz wykonany zostanie chodnik pozwalający na bezpieczne dojście do parku. Projekt parku podlegał konsultacjom społecznym, które zakończyły się 12 maja 2021 roku wyborem preferowanej przez mieszkańców koncepcji. Spodziewamy się, że pod koniec czerwca 2022 r inwestycja zostanie oddana do użytku.

skateskate

Planowane inwestycje w 2022 roku

Lypsko

Budżet Miasta i Gminy Lipsko na rok 2022 został uchwalony. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na planowane w nim inwestycje, na które nasi mieszkańcy czekają od dawna. Największe potrzeby naszej gminy od lat występują w obszarze infrastruktury drogowej, wodociągów i sieci kanalizacji sanitarnej. Wokół tych obszarów koncentrujemy najwięcej uwagi uznając je za priorytety inwestycyjne na najbliższe lata. Wierzymy, że ich realizacja poprawi podstawowe standardy życia mieszkańców. W ramach tegorocznego budżetu planujemy przeznaczyć środki na budowę wodociągów, ujęcia wody w msc. Leszczyny (zadanie realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Lipsku Sp. z o.o.). Na bazie tego ujęcia planowane jest wodociągowanie zachodniej i północnej części gminy (msc. Leszczyny, Huta, Maziarze). Realizując strategię inwestycyjną w tym obszarze przygotowujemy dokumentacje techniczne zwodociągowania msc. Borowo, Krępa Kościelna, Zofiówka, Nowa Wieś i innych w tym obszarze, które aktualnie pozbawione są wody. Plan działań obejmuje również dostarczenie wody z Leszczyn do miejscowości zasilanych aktualnie wodą z ujęcia w Katarzynowie. Jak wskazują badania wody w Leszczynach charakteryzuje się ona bardzo dobrymi parametrami w odróżnieniu od tego zlokalizowanego w Katarzynowie. Kolejne obszary inwestycyjne w 2022 roku to rozbudowa infrastruktury drogowej, chodników, modernizujemy zalew w Lipsku, planujemy modernizację i budowę oświetlenia ulicznego oraz rozbudowę i modernizację infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

Wśród najważniejszych inwestycji zaplanowanych do realizacji w 2022 roku należy wymienić:

1. Budowa ul. Gospodarczej oraz modernizacja ul. Powstańców Listopadowych w mieście Lipsku – orientacyjna wartość inwestycji około 6 mln zł.

Czytaj więcej...

Remonty świetlic wiejskich

Pragniemy poinformować Państwa o zakończeniu remontów miejsc spotkań w gminie Lipsko. Realizacja zadań współfinansowana była ze środków budżetu Gminy oraz Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2021. W ramach inwestycji pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Lipsko wyremontowano wybrane pomieszczenia świetlic wiejskich w Wiśniówku (za kwotę 19 998,18 zł) i Lipie Miklas (za kwotę 19 608,63 zł).

wiswiswis

Budowa chodnika w msc. Huta

Na podstawie porozumienia z Powiatem Lipskim wybudowano chodnik o długości 680m i szerokości 1.5m w miejscowości Huta. Wykonanie chodnika było możliwe dzięki współpracy Miasta i Gminy Lipsko z Powiatem Lipskim. Na ten cel Miasto i Gmina Lipsko pokryło koszty krawężników, obrzeży oraz kostki betonowej na chodniku i zjazdach. Powiat Lipsko pokrył koszt robocizny, pracy sprzętu, piasku, betonu oraz nadzoru technicznego.

huthuthut

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2022 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.