Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Spacer po Lipsku

Portal mapowy

System Informacji Przestrzennej Lipsko

SIP LIPSKO

SIP - informacje

Zarządzanie kryzysowe

GminnZespZarzaKryzys2

Czyste Powietrze

cp logo

PZP

PZP

CEEB

 

ceeb zone logo

Inwestycje 2014-2021

NOWY WÓZ STRAŻACKI ZA PONAD MILION ZŁOTYCH DLA OSP W KRĘPIE KOSCILENEJ

W dniu 20.03.2023 r. druhowie z OSP Krępa Kościelna podczas uroczystej zbiórki w KM PSP w Radomiu jako jedni z pierwszych w Polsce odebrali promesę na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Przekazane promesy zapewniają jednostkom otrzymanie dofinansowania ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w imieniu których udział w dzisiejszym wydarzeniu wzięła Pani minister Anna Moskwa, gen. brygadier Andrzej Bartkowiak Komendant Komendy Głównej PSP oraz parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości Ziemi Radomskiej.

Samochód kosztujący około 1 100 000 zł. będzie dofinansowany w następujących proporcjach: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 375 000,00 zł. Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy 275 000,00 zł. Budżet Miasta i Gminy Lipsko 300 000,00 zł., Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 150 000,00 zł.

Realizacja zadania zwiększy zdolność bojową jednostki OSP w Krępie Kościelnej i poprawi bezpieczeństwo mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko.

1

Rozpoczęła się budowa nowych obiektów sportowych w gminie Lipsko

Rozpoczęły się prace budowlane przy szkole podstawowej w Woli Soleckiej Pierwszej gdzie wybudowane zostanie jedno z dwóch zaplanowanych w naszej gminie przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych. Prace budowlane przy Szkole Podstawowej w Długowoli rozpoczną się wkrótce. Zadania zostaną wykonane w ramach większego projektu pn. Budowa i modernizacja wielofunkcyjnej infrastruktury sportowej w Mieście i Gminie Lipsko. W najbliższych czasie rozpoczną się również prace na stadionie miejskim w Lipsku gdzie powstanie budynek szatniowo magazynowy oraz oświetlenie głównej płyty boiska. Wartość robót budowlanych to 3 357 415,00 zł, wartość pozyskanego na ten cel dofinansowania ze środków rządowego Programu „Polski Ład” to 1 999 800,00 zł, wkład własny Miasta i Gminy Lipsko to 1 357 615,00 zł. Zakończenie realizacji wszystkich zadań planowane jest w bieżącym roku.

wolaaaaawwwww

Trwają kolejne inwestycje w sołectwach z środków funduszu sołeckiego

Trwają kolejne inwestycje w sołectwach z środków funduszu sołeckiego.

Na zdjęciach 1-3 realizowane zadanie z środków funduszu sołeckiego sołectw Długowola Pierwsza i Długowola Druga pn. ,,Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Długowola Pierwsza”, na które w budżecie Miasta i Gminy Lipsko na 2023 r. przewidziano kwotę 21 357,00 zł. Remont wykonywany przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Lipsko.

Na zdjęciach 4-6 realizowane zadanie z środków funduszu sołeckiego sołectw Katarzynów i Wola Solecka Druga pn. ,,Doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Katarzynów” na które w budżecie Miasta i Gminy Lipsko na 2023 r. przewidziano kwotę 36 946,00 zł.

Na dalsze remonty i doposażenia czekają świetlice w Lipie Miklas (w trakcie prac) i Józefowie.

dlugowkatarz

Remont odcinka drogi woj. przez Wolę Solecką Pierwszą

Dzięki dobrej współpracy Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko i Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wyremontowany został odcinek drogi woj. przez Wolę Solecką Pierwszą o długości 1210 mb. Wartość zadania to 1 323 480,00 zł. Wykonawcą zadania jest firma Budromost Starachowice.
Miasto i Gmina Lipsko podejmuje też starania by wykonać kolejny odcinek remontu drogi wojewódzkiej 754 do skrętu na Wólkę. Zakres tego zadania obejmuje remont nakładki asfaltowej, wykonanie chodnika, odwodnienia i wymianę oświetlenia.

wolawola

Rewitalizacja centrum rekreacyjnego Lipska wraz z modernizacją zbiornika retencyjnego

W dniu 11 października podpisano umowy na realizację długo wyczekiwanej inwestycji pn. „Rewitalizacja centrum rekreacyjnego Lipska wraz z modernizacją zbiornika retencyjnego”.
W ramach zadania planowane jest oczyszczenie zbiornika, poprawa umocnień zalewu, remont jazu piętrzącego, wykonanie ciągów pieszo rowerowych po północnej stronie zalewu oraz inne niezbędne elementy mające na celu poprawę funkcji rekreacyjnych tego miejsca. Umowa została podpisana przez Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko Jacka Wielorańskiego oraz wykonawców wybranych w drodze przetargu tj. Obsługa i Realizacja Inwestycji „Celis” Janusz Kowalczyk, Niekłań Wielki, ul. Partyzantów 75, 26-220 Stąporków oraz „TRAKT S.A. Szczukowskie Górki 1, 26-065 Piekoszów. Łączna wartość zawartych umów to 2.957.113,34 zł. Wartość uzyskanego wsparcia z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – „Polski Ład” to 2.311.575,50 zł, za które dziękujemy stronie Rządowej w tym posłom RP ziemi radomskiej tj. Panu Markowi Suskiemu, Pani Annie Kwiecień, Panu Andrzejowi Kosztowniakowi. Szacunkowy termin zakończenia inwestycji to około 13 mc.
zaliw

Budowa ul. Gospodarczej oraz modernizacja ul. Powstańców Listopadowych w Lipsku

W miesiącu kwietniu rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na realizację przedmiotowego zadania w wyniku którego wybrano wykonawcę robót budowlanych. W dniu 25.04.2022 r. podpisano umowę z firmą TRAKT S.A. Szczukowskie Górki 1, 26-065 Piekoszów na łączną kwotę 7 246 578.91 zł, w tym: Budowa ul. Gospodarczej - 5 646 339,07 zł, modernizacja ul. Powstańców Listopadowych - 1 600 239,84 zł. Wykonawca w pierwszej kolejności rozpocznie prace budowlane na ul. Powstańców Listopadowych które zgodnie z umową powinny zostać wykonane do końca br. W ramach robót budowlanych powstanie rondo w miejscu obecnego skrzyżowania ul. Powstańców Listopadowych z ul. Kilińskiego, wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa, przebudowana kanalizacja deszczowa oraz wykonana nowa linia oświetlenia ulicznego. Również w br. rozpoczną się roboty budowlane na ul. Gospodarczej gdzie zaplanowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieć wodociągową. Ponadto wykonane będą: nawierzchnia asfaltowa, wraz z chodnikiem oraz linia oświetlenia ulicznego. Planowane zakończenie inwestycji na ul. Gospodarczej przewidziano na sierpień 2023 r. Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5,719 mln zł.

gosgos

Budowa ujęcia wody w Leszczynach

Trwa budowa ujęcia wody w Leszczynach dofinansowana kwotą ponad 2 mln zł ze środków Unii Europejskiej .
Planowana inwestycja posłuży do zwodociągowania północno - zachodnich obszarów wiejskich gm. Lipsko, które aktualnie pozbawiane są dostępu do bieżącej wody z wodociągu.
W zeszłym tygodniu . Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Lipsku sp. z o.o. Ryszard Skwarek podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Umowę o przyznanie pomocy dla zadania pn. „Budowa stacji ujęcia wody wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr ew. 985/2 w m. Leszczyny gm. Lipsko”. Środki przyznane zostały w ramach operacji typu „Gospodarko wodno-ściekowa” w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania : „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020. Wysokość pomocy dla operacji pn: „Budowa stacji ujęcia wody wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr ew. 985/2 w m. Leszczyny gm. Lipsko” wynosi 2 099 999 zł co stanowi blisko 100% wartości wydatków kwalifikowanych dla tego projektu. Łączna wartość inwestycji to około 2,6 mln zł.
llllllleeeeee

Budowa wschodniej trybuny na stadionie miejskim w Lipsku – I etap

Poprzednia trybuna musiała zostać rozebrana z uwagi na to, że nie spełniała wymogów bezpieczeństwa Policji oraz przepisów PZPN. Z uwagi na wysokie koszty budowy podjęto decyzję o etapowaniu trybuny, która mamy nadzieję będzie służyła przez kolejne lata.

trybunaaaa

Budowa skateparku w Lipsku

Inwestycja zlokalizowana na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku obok kompleksu boisk orlik 2012. Na powierzchni około 340 m2 zlokalizowano wyposażenie takie jak: Quarter pipe, Funbox, grindbox, minirampę oraz poręcze. Dodatkowo teren został doposażony w małą architekturę (ławki, kosze, stojak na rowery), został również doświetlony oraz wykonany chodnik pozwalający na bezpieczne dojście do parku. Projekt parku podlegał konsultacjom społecznym, które zakończyły się 12 maja 2021 roku wyborem preferowanej przez mieszkańców koncepcji.

Budowa Skateparku w Lipsku dofinansowana została z Samorządu Mazowsza w ramach programu "Mazowsze dla sportu 2022". Wartość inwestycji to 551 tys zł. Wartość uzyskanego wsparcia z budżetu samorządu województwa mazowieckiego to blisko 230 tys zł.

skatepark

Remont i doposażenie swietlicy w Woli Soleckiej Pierwszej

Kolejna świetlica wiejska tym razem przy OSP w Woli Soleckiej Pierwszej wyremontowana. Dzięki dobrej współpracy Miasta i Gminy Lipsko z lokalną społecznością, OSP i KGW w Woli Soleckiej Pierwszej przez 3 lata z Budżetu Miasta i Gminy (w tym Funduszu Sołeckiego), Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, Środków Druhów Strażaków i Koła Gospodyń Wiejskich wydano ponad 80 tys. zł. Mamy nadzieję, że wyremontowany budynek będzie dobrze służył lokalnej społeczności.

wooolll

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2023 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.