Inwestycje 2014-2021

Nowy wóz strażacki dla OSP Maruszów

W dniu 16 grudnia 2019 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Maruszowie (gmina Lipsko) wzbogaciła się o nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Volvo 4x4. Samochód kosztujący 779 943,00 zł. był dofinansowany w następujących proporcjach: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 280 000 zł.; Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy 200 000 zł; wkład własny Miasta i Gminy Lipsko 119 943 zł.; Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 100 000 zł. i Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 80 000 zł.

Realizacja zadania ma na celu zwiększenie zdolności bojowej jednostki OSP w Maruszowie należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Jednostka OSP w Maruszowie podejmuje działania ratowniczo gaśnicze na terenie powiatu lipskiego i sąsiadującymi z gminą Lipsko województwami świętokrzyskim i lubelskim. Zakup przedmiotowego samochodu poprawi bezpieczeństwo ludności i środowiska naturalnego dzięki działaniom ograniczającym m.in. skutki katastrof, awarii oraz klęsk żywiołowych. Ponadto poprawi się bezpieczeństwo ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo gaśniczych.

NFOSIGWww

wwwwfosigwjpg

osposp