Inwestycje 2014-2021

Budowy dróg i chodników

Trwają budowy dróg i chodników w mieście i gminie Lipsko. W ostatnim czasie:

- za kwotę 293 196,12 zł wykonano chodnik w miejscowości Lipa Krępa;

- za kwotę 247 705 zł wykonano chodnik w miejscowości Babilon;

- za kwotę 178 640,51 zł przebudowano drogę gminną w miejscowości Tomaszówka, ulice Sandomierską i Nowe Pole oraz wykonano podjazd do garaży przy ul. Bocznej.

lipalipaTomasztomasz